መልሲ ንመደናገሪ ኣዙራዊ መልስታት ስርዓት ኤርትራ

You may also like...

 • ሐው ተወልደ

  ንዝተሰርሐ ተሰሪሑ ፡ንዝገደለ ጎደሉ፡ ንመጽአ ከዐ ድርብ ክስራሕ ምትምናይ ጽቡቕ ፡ ከምቲ ንፖለቲካ ሐልኪ ተባሒሉ ጀላቡ
  ኣብ ዲጋ ክሕምበባ ፥ ዝረኣናየን ባሕሪ ኸምዘይብልና ፥ ስለዚ ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ምኽድ ኣይግባእን ። ንሰለቲ ንወሎዶታት
  ዝተከፍሎ !!!!!!!!!መስዋአቲ !!!!!!!!! ፍረ ጻማ ህዝቢ አሪትራ ኢዩ ። ነዚ ለባም ሕዝቢ ካልአ ይግብኦ ።
  ሰላምን ቅሳነትን ንኩሉ ህዝቢ አሪትራ !!!

 • ኣቶ ተወልደብርሃን ገብረ፣ ካብ’ቲ ንስኻ ከሺኖም ዘቕረቡዎ ጸብጻብ ዘንበብካና፣ ናይ’ዚ “ሃገራዊ ድሕነት” ዝበሃል ብኣካል ኣብ ኤርትራ ዝነብር ጸብጻብ ይእመን። ክሳብ ሕጂ ብግዳማውያን ሓይልታት ወይ ትካላት ንኤርትራ ዝምልከት ክወሃብ ዝጸንሐ ሓበሬታታት ኩሉ፣ ኣብ ባይታ ዝተሰርሐ ዝኸሓደ ወይ ዘቆናጸበ ኢዩ። ኤርትራ ከም ሓንቲ ካብ ገሃነም ዘይትሓሽ ሃገር ኣምሲልካ ምቕራብ፣ ሰባት ክሓስቡ ከም ዝተገዱ ጌርካ ምቕራብ፣ ሰብ ወዲ ኣዳም ክሳብ ከተንፍስ ከም ዝተኸልከለ ጌርካ ምቕራብ፣ ኮታ ተሪፍዎም ዘሎ “ኣብ ኤርትራ ሰብ ዘተንፍሶ ኦክስጂን ተኸልኪሉ” ኣሎ ምባል ጥራይ ኢያ። ሃገራዊ ድሕነት ዝበሃል ዜጋ፣ እዋናውን ወድዓውን ሓበሬታ የቕርብ ኣሎ። ነዚ ዝጻረር ሓሳብ እንተለካ ኮይኑ፣ ካብ ብናይ ትካላት ስለላ ወይ በዓል George Soros ዝምወሉ ገበርቲ ሰናይ ጸብጻብ ምግዋሕ ባዕልኻ ኬድካ ምርኣይ ኢዩ። ፕረሲደንት ሃገረ ኤርትራ ኣብ ቃለ መሕትቱ “ናይ ኣይተሰርሐን” “ኣይገበርናን” ዝብላ ዝተጠቕመለን ቃላት፣ ስለ ዘይተሰርሐን ዘይተገብረን ኣይኮነን። ህዝባዊ ግንባር ኣብ ግዜ ቃልሲ ከም ባህሊ ዘማዕበሎ “ምቕሉልነት” ዝበሃል ኣሎ። እዚ ድማ ንዝገበርካዮ ዓበይቲ ነገራት ኣነኣኢስካ ምርኣይ ኢዩ። እዚ ድማ ሰባት ብዝሰርሕዎ ከይንየቱ’ሞ ንኸይዛነዩ ተባሂሉ ኢዩ። ብርግጽ ብዙሓት ሃገራውያን እዚ “ምቕሉልነት” ዝበሃል ባህሊ ህዝባዊ ግንባር ከብቅዕ ብጋህዲ ክሓቱ ጸኒሖም ኢዮም። “ስለምንታይ ዝተገብረን ዝተሰርሐን ዘይንገር?” ኢሎም ምስቲ መንግስቲ ምጉት ዝገጠሙ ሃገራውያን እውን ኣለዉ። ነዚ መዝሚዝካ መራሕቲ ኤርትራ “ኣይተገብረን” ስለ ዝበሉ፣ ከም ዘይተሰርሐ ኣምሲልካ ፕሮፓጋንዳዊ ሃልኪ ክትሰርሓሉ ግን ኣይግባእን። ስለ’ዚ ኣቶ ተወልደብርሃን ዓዲ ዘእቱ ወረቐት እንተለካ ግርም እንተዘየሎ ግን ኣውጺእካ ኣብ ሃገር ዝተሰርሐ ርኢኻ ጽወየና።

  • ‘ምቕሉልነት’ – “ኣዴታት ኤርትራ ንደቀን መደንዘዚ መድሃኒት ሂበን ንሰጋገርቲ ሰብ የሕሊፈን ይህባ” ፕረዚደንት ኢሳያስ። ይበል ‘ምቕሉልነት’!!