መልሲ ንተ.ተ (ተናኻሲ ተመን)

ብኪዳን ክብሮም ዘምህረት

2121ሰላም መስከረም

ብመጀመርያ ንጕዳይ ሃገርናን ንመነባብሮ ህዝብናን ብዝምልከት ብዘይምስልካይ ትገብሩዎ ዘለኹም  ጻዕሪ አመስግን።

ንቃለመጠይቕ ክቡር ፕረሲደንት እሰያስ ምኽንያት ብምግባር ገለ ደቂ ሃገር ንዝሃቡዎ ንቐፈታ ደገፍቲ መንግስቲኸ  እንታይ ትብሉ ኢልኩም ምሕታትኩም ጽቡቕ እዩ። ንጌጋ ደገፍ ኣየድልዮን እዩ። ኤርትራዊ መንግስቲ ይሕመቕ ይጸብቕ ናይ ኵሉ ህዝቢ ኤርትራ መንግስቲ እዩ።

ክቡር ፕረሲደንት ኢሳያስ   መንግስቲ  ክሳብ ሎሚ  ብዙሕ ቍምነገር ኣይሰርሔን  መንገድታት ተበላሽዩ ፋብሪካታትን ትካላት ጽዓትን ዓንዩ  ህዝቢ ተሰዲዱ ኣደታት ንደቀን መደቀሲ ከኒና ሂበን ብሕቡእ ደቀን የህድማ ኣለዋ ክብል ብግልጺ ኣሚኑሉን ተዛሪቡሉን እዩ።  ህዝቢ ኣብ ሕማቕ ኵነታት ከም ዝበጽሔ ከኣ ካብዚ ዝዓቢ ጭብጢ የልቦን።   ነዚ ክቡር ፕረሲደንት ኢሰያስ ባዕሉ ዝኣመኖ ሕማቕ  ኵነታት ሃገርናን  ህዝብናን ዝኽሕዱ ንብርሰት ሃገርናን ንጽንተት ህዝብናን  ዝምነዩ እንተልዮም ግን ጸላእቲ ህዝቢ አርትራ ጥራሕ እዮም።  ንመንግስቲ ክትፈትዎ ኮነ ክትጸልኦ ዘሎን ዝነበረን እዩ።  ሃገርካን ህዝብኻን ኣብ ዘይምህላው ገጹ እናኸደ ጽቡቕ ኣሎ ክትብል ግን  ዝኾነ ሕልና  ዘይቅበሎ ክሕደት እዩ።

እዞም  ኣብ ዓዲ ፍትሕን መሰልን እናነበሩ ኣስማቶም ሓቢኦም  ነቲ ኣብ ህዝብና ኣጋጢሙ ዘሎ ኣሕዛኒ ኵነታት ከይገደሶም ብሂወት ህዝቢ ኤርትራ  ዝወራዘዩን ንሃለዋትን  ኵነታትን ህዝብና  ንህልኽን ንመወዳደርን ክገብሩዎ  ዝደሉዩ ግን  ብዘይካ እዝግሔር ምሕረት የውርደሎም ካልእ ንብሎም የብልናን። ተ.ተ  ዝብል ስም ናይ መንዩ  ተናኻሳይ ተመን  ማለትዶ  ይኸውን ? እቶም ሓለይቲ ሃገርን ህዝብን መሲሎም  ዘይኮነ ነገር ዝሓናጥጡ  ካብ ሓልዮት ሃገርን ህዝብን ዝነቐለን ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰን ንህዝብና ዘርብሕ ቍምነገር ዘለዎ  ሓቀኛ ርእይቶ  እንተዘቕርቡ  ዝበለጸ እዩ። ብስራሕን ብልዝብን እምበር ብፈኸራን ብትምክሕትን ጥራሕ ትህነጽ  ወይ ትምዕብል ሃገር የላን። ትምክሕትን ጃህራን ፈኸራን ኣብ ምንታይ ኣውዲቑና ከም ዘሎ ማንም ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ዝዕዘቦ ዘሎ ሓቂ እዩ። ተ.ተ. ሓቀኛ መልስና ካብ ዝጽበ ነቲ ክቡር ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ዝሃቦ ንህዝቢ ኤርትራ ተስፋ ዘቝረጸ ነቲ ሕልንኡ ዓሪቡዎ ዘሎ ህዝቢ እንደገና መሊሱ ዘቕብጽ ቃለመጠይቑ እንደገና ክሰምዖ ንላበዎ።