መደብ ሓቅን ብጋህድን ካብ ስደት ቍ. 19 -መብጽዓን መደረን ፕረሲደንትና ካብ ሎም ዘበን ክሳብ ንዓመታ እዚ እዋንዚ’ዩ!!!

You may also like...

  • Nahom Abadi

    እቲ ዝገርም ግን ፕረሲደንት ባዕሉ ሓንቲ ኣይሰራሕናን ኣይተዓወትናን እናበለ እሞ ሃገር ትሕቲ መሬት ኣትያ ጸኒታ ነቒጻ ተጸንቂቓ ብቐጣን ፈትሊ ተታሒዛ ከይትብተኽ እናተሳሕገት ሃገር ማዕቢላ ንቕድሚት ተወንጪፋ ዝብሉ ሰባት ክትሰምዕ ከሎኻ ኢዩ። ንምዃኑኸ እዚ ኣበሃህላ እዚ ክፍኣት ድዩ ዕሽነት? ጥልመት ህዝቢ ድዩ ንዕቀት? ንኣንበብቲ ንገድፎ።

    ካብ ትሕተ ሃገራውነት ድሑር ሕማም ዝነቐለ እዩ

  • Micael Solomon

    Tequamer what u do for Eritrea?Do u have anything to do?u can not isolated the Pre.Eritrea from his people.