ቤት ትምህርቲ ሓፈሻዊ ሕክምና ኦሮታ 36 ሓካይም ኣመሪቑ

1-apr-1-adoctorsgraduationBy The Editor

ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ቤት ትምህርቲ ሓፈሻዊ ሕክምና ኦሮታ 36 ሓካይም ብሓፈሻዊ ሕክምናዊ ስነ-ፍልጠት ን7ይ ግዚኡ ምምራቑ ብመራኸቢ ብዙሓን ክግለጽ ጸኒሑ ኣሎ። በዚ ኣጋጣሚ ንተመርቕቲ ተማሃሮ፣ ንስድራቤቶምን ቤት ትምህርቲ ሓፈሻዊ ሕክምና ኦሮታን ዮሃና ንብል።

ንኣስታት ሸሞንተ ዓመታት ብተኻታታሊ ኣብ ቤት ትምህርቲ ምንባር ቀሊል ኣይኮነን ጥራሕ ዘይኮነስ ወጻእታቱውን ከቢድ ኢዩ። ብዘይካ’ዚ ግን ን8 ዓመታት ብቐዳማይ ዲግሪ ሓፈሻዊ ሕክምና ምምሃር እቶምሃሮ ዝግባእ ሕክምናዊ ስነ ፍልጠት ሒዞም ይብገሱ ስለ ዘለዉ ተራኦም ኣዚዩ ዓቢዪ ክኸውን ከም ዝኽእል ዘጠራጥር ኣይኮነን። መንግስትን ቤት-ትምህርቲ ሓፈሻዊ ሕክምና ኦሮታን ብኽንድዚ ዝኣክል ዓመታት ኣህጉራዊ መለኽዕታት ሓሊፎም ኣብዚ ንኽበጽሑ ብምግባሮም ክተባብዑን ይግባእ።

ስክፍታ ‘ምፍሳስ-ኣእምሮ’ ወይ ድማ “brain-drain” ንምውጋድ ጻዕርታት ክግበር በዚ ኣጋጣሚ ኣስመራ-ኦንላይን ሓደራ ትብል። ምኽንያቱ ን8 ዓመታት ኣህጉራዊ መለክዕታት ብዝጠልቦ ደረጃ ኣሰልጢንካ ዝግባእ ናይ ‘ምፍሳስ-ኣእምሮ’ ምክልኻል ተበግሶታት እንተ ዘይተወሲዱ ክሳራታቱ ዓቢዪ ስለ ዝኾነ።

 • ንሐደሽቲ ተመረቕቲ ሐካይም ብሐቒ አንቋዕ ሐግሰና ናብዚ ኣብቃኩም እተበልና ግቡአ አዩ፥
  አሪትራዊያን ሐካይም ተመራመርትን ምፍራዮም ብጥዕሚ ዘሕጉስ አዩ ፥
  ሐካይም ብቃላት ቃንቋ አዲም ንወለዶምን ኣደታቶምን ሽግሮም ንኽፈትሑ
  ምብቕዕም ደስ ዘብል ዩ ። ንተመረቕትን ንወለድን ንመምህራኖም ዮውሃና አናበልኩ
  እንቋዕ ሐግሰኩም ፍረ ድካኹም ረአኹም ።አደታት አሪትራ ድርብ ጀጋኑ ሃገር ሐራ ዝግብሩን
  ድርብ ሐካይም ዘፍርያን እየን እሞ ዮውሃና እብለን ፥
  ብፍላይ ን ፕሮፈሶር ታደስ መሐሪ መምህረይ ኣብዚ ዘብቅዐኒን ዮሃና ን ዶክቶር ብርሃነ ደብሩ
  ሰናይ ዕድመን ጥዕና ይሃብኩም ድርብ ሐካይም ከተፍር ዩ ንዐመታ ።
  ሰላምን ቅሳነትን ሰናዩን ንህዝቢ አሪትራ !!!!!!!!!!

 • ሕልሚ ሃገር ሰሚሩ

 • Thanks for your immediate response , I always fallow your Asmara –
  online

 • Dear Afewerki, thank you for the correction. But, this page is written in Tigrigna not in English. So, you may be referring a different article and I don’t see ‘present’ misplaced for ‘president’ in my posting. Anyway, I thank you so much for your involvement. Wish you a happy new year.

 • I hope you translated a very good happy new year , Please, allow me to state some words with due -respect there is one statement which says present Isaias invited saudi investors which needs to be corrected as President instead of present thanks for my correction acceptance of me Afewerki Gebru Weldemicael