“…ናይ ቄሳር ንቄሳር፡ ናይ ኣምላኽ ካኣ ንኣምላኽ ሃቡ”ማቴ. 22፡21 -ቄሳራውያን ኢድኩም ኣርንቡ

2121ተወሳኺ ብኣስመራ ኦንላይን

“ኦርቶዶክሳዊት ቤተ-ክርስቲያን ኣይተኸፋፈለትን ዝተኸፋፈሉ ሰባት ኢዮም” ቀሺ ማርቆስ ደባስ። ብሓቂ ለባም ኣቦ። እቲ ብኣፍልጦ ዘይጎዓዝ ኣማኒ ግን ከም ብሃም ብወረን ሕሹኽሹኽን ዝኸይድ ህዝቢ ኢዩ። እግዚኣብሄር ይብል “ህዝበይ ኣነ ኣምላኽ ምዃነይ ሰኣን ምፍላጦም ይጠፍኡ ኣለዉ። ካህናት ካኣ ኣነ ኣምላኽ ምዃነይ ሰለ ዘይፈለጥኩምኒ ካብ ክህንነትኩም ክስዕረኩም ኢየ። ሕገይ ስለ ዝረሳዕኩም ካኣ ንደቅኹም ከም ካህናት ኣይፈልጦምን ኢየ” ትምቢት ሆሴዕ 4፡6። እዚ መልእኽቲ እግዚኣብሄር ኢዩ። ናይ ሰብ መልእኽቲ ኣይኮነን።

ስለዚ  እምነትኩም ኣብ ኣምላኽ ዘይኮነ ኣብ ቄሳር ወይ ህግደፍ ዝኾንኩም ተኸተልቲ እዚ እምነት ናብ ልብኹም ተመሊስኩም ንእምነትኩም ክትምርምሩን ናብ ኣምላኽኩም ክትምለሱን ንላቦ።  ቃለ-ምሕትት ኣቦና ቀሺ ማርቆስ ደባስ ብቴምቦ ኣፍሪክ ቲቪ ንምስማዕ  ቀዳማይ ክፋልን ካላኣይ ክፋል እንሆ።