“ኤርትራኖች…የኤርትራ መሪዎች የጫኑትን ዉጤት ነው የወሰዱት- ኣቶ ሎንጮ ባቲ (የቀድሞ የኦነግ ኣመራር)

You may also like...

 • Feven

  ክቡር ተወልደ ዝተወሰኑ ምሁራን ቃልሲ ናይ ህግደፍ ሸፍትነት ዝብሉ ኣለው እቲ ምንታይ ሲ ናይ ነጻነት ዕላማ ተረዲእዎም ከይኮነስ ብትሑት ነጥቢ ካብ ዩንቨርስቲ ዝተባረሩ ብዘይተሓሰበ ጥንሲ ካልኦት ምኽንያታት ናብ በረኻ ዝወጹ ነይሮም ኢሎም ይምግቱ ብፍላይ ኣብ መሪሕነት ዘለው ይምልከት
  ብወገን ኢ/ያ ዘለው ድማ ጥልያን ንኣስመራ ከም ኣውሮፓ ከተማ ገይሩ ምስ ሃነጻ ኤርትራውያን እዚኣ ነገር ንሓበሻ ኢ/ያን ክነካፍሎም ኣይግባእን ብዝብል ስስዐ ዝተፈጠረ እዩ ይብሉ ኣብዚ ገለ መብርሂ ካብቲ ቡስል ሓሳባትካ ይጽበ

  • Teweldeberhan

   ዝኸበርኺ ፌቨን፡
   ንሕቶኺ ካብ ልቢ የመስግን። ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ህግደፍ ወይ ህዝባዊ ግንባር ኣይፈጠሮን። ቃልሲ ህዝብና ካብ መግዛእቲ ጣሊያንን ቅድሚኡን ኢዩ ጀሚሩ። ጣሊያን ብእንግሊዝን ተሓባበርታን ካብ ኤርትራ ምስ ወጸት እንግሊዝ ዳርጋ ንኹሉ ትካላት ኤርትራ ናብ ሱዳን፣ ኬንያ፣ ፓኪስታንን ካልእን ኣጓዒዝዎ ኔሩ። ብዘይ ድሌት ህዝብና ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ተጸምበረት ድማ እቲ ዝተረፈ ትካላት ገዛእቲ ኢትዮጵያ ወሲደሞ። ሰላማዊ ቃልሲ ኣብ 50ታት ተጀሚሩ ሰማዒ ምስ ተሳኣነ ግድነት ብረታዊ ቃልሲ ክጅመር ስለዝነበረ ብረታዊ ቃልሲ ኣብ 1961 (መስከረም) ብሓረስቶትን ሰበኽ ሰገማውያንን ጀሚሩ። በዚ ምክንያት ኢየ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኮለጃት ኣይተጀመረን ዝበልኩ። ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ሰራሕተኛታትን ምሁራትን ቀልጢፎም ስለ ዝተጸንበሩዎ ግና ቅልጡፍ ዕቤት ብምርኣይ ነቲ ቃልሲ ኣንፈት ኣትሒዞም ኣንጻር ኢትዮጵያን ደገፍታን መኪቶም ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓደ ብምምጻእ ነጻ ኤርትራ ኣረጋጊጾም።

   ስለዚ ካብ ዩኒቨርሲቲ ዝተባረሩ፣ ብዘይተሓሰበ ጥንሲን ካልእን ምኽንያት ዝወጹ ኢዮም ዝብል ሞጎት ታራ ሞጎት ኢዩ። ንምዃኑ ክንደይ ካብቶም ሓርበኛታት ኢዮም ትምህርቲ ስለ ዘይቀንዖም ናብ በረኻ ዝኸዱ? ሓንቲ ጥንሲ ዘጋጠማ ሓፍቲ እንታይ ምስ እትኸውን ኢያ ውላዳ ገዲፋ ናብ ሜዳ ዝኸደት? ንምረትን ሕሰም ቃልሲ ኤርትራ ኣብ ግምት ኣእቲና ንሓቀኛ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ምግንዛብ ንኽእል። ልዕሊ ኩሉ ህዝቢ ዘይደገፎ ቃልሲ ክዕወት ኣይክእልን ኢዩ። ንብዙሓት ናይ ግዳም ተዓዘብቲ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኮንቱ ኢዩ ዝብል ኢዩ ኔሩ። ኣብ ሳልሳይ ዓለም ብደረጃ ቃልሲ ኤርትራውያን ክጥቀስ ዝኽእል ቃልስን ሓርበኝነትን ኣሎ ክባሃል ዝኽእል ቃልሲ ኣንጻር ገዛእቲ የሎን። ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንበይኑ ኣንጻር ስርዓታት ኢትዮጵያን ደገፍቶም ሓያላት መንግስታትን ደው ኢሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዘሕፍር መንገዲ ሲዒሩዎም ኢዩ። ሎሚ ብወትሃደራዊ መንገዲ ንህዝቢ ኤርትራ ከንበርክኽ ይኽእል ኢየ ዝብል ሓይሊ የሎን። ነዚ ኢዮም ነቲ ብኲናት ከዐዉቱዎ ዘይካኣሉ ብማዕቀብን ካልእን ጸደፍደፍ ዝብሉ ዘለዉ።

   ናይ ሎሚ ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ህንጸት ሃገር ኢዩ። ኣጀማመራን ኣካይዳን ሃገራዊ ህንጸት ኤርትራ ኣንፈት ዘጥፈኣ ምዃኑ ግን ክሓብኣልኪ ኣይክእልን። ፖሊሲ መንግስቲ ኤርትራ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ጽላታትን ጽፍሕታትን ፈሺሉ ኢዩ ክብል ይደፍር ኢየ። ንምንታይ ንዓቅምን ክእለትን ህዝብና ዘልመሰን ዘልምስ ዘሎን ስለ ዝኾነ። ቁጠባዊ፣ ምምሕዳራውን ፖለቲካውን ኤርትራ ኣንፈት የብሉን። ኩሉ ኣካይዳ ናዚ መንግስቲ ብዘይካ ኣጉል መብጻዓታት ስርዓት ዘለዎ ኣካይዳ ኣይኮነን። ትካላት ኣቊሙ ንትካላቱ ዘያምን ስርዓት ኣሎና። ሃገር ንምምራሕ ትካላት ሃኒጽካ ምሕያልን ተሓታትነት ብዘለዎ መንገዲ ዘይ ምኻድ ዜሩ ዜሩ ናይ ውልቀ-ሰባት ስርዓት ኢዩ ዝኸውን። እዚ ኣተሃላለዋ ንሃገርና ሓደጋ ኢዩ። ብቐንዱ ካኣ ህዝብና ኣደዳ ድኽነትን ሕሰምን ኮይኑ ኣሎ። ሎሚ ኣብ ሃገርና መንግስታዊ ኣሰራርሓ የሎን። ሃገር ብጭርሖ ክትምራሕ ኣይትኽእልን ኢያ። “ብርሃን ንደርማስ ምዕባለ” ዝብል ጭርሖ ባኦኣል ነጻነት 2017 ምንም ትርጉም ዘለዎ ጭርሖ ኣይኮነን። ንምዃኑ “ብርሃን ንደርማስ ምዕባለ” እንታይ ማለት ኢዩ? ዋላ እቲ ሓረግ ብትግሪኛ ክትርጉምዮ እንተ ፈቲንኪ እኽብካብ ቃላት ኢዩ እምበር ትርጉም የብሉን። ሃገራዊ ውጥን ዘይብሉ ስርዓት ብርሃን ይኹን ምዕባለ ከረጋግጽ ኣይክእልን ኢዩ። ን26 ዓመታት ጭርሖ እንተ ዘይኮይኑ ውጥን ኣውጺኡ ውጥኑ ክግምግም ሰሚዕናዮ ኣይንፈልጥን ኢና።

   ወድሓንኪ

   • Feven

    Thanx..

 • cio’a

  Agreee