ኤርትራ – ጀበርትን ሕቶ ኢትኒካዊ መንነትን

You may also like...

 • Daniel Tewelde

  There are Jebertis In Ethiopia specially in Tigray and some part of Amhara but never raised a question to be identified as Jeberti ethnic group because there was an Institute who studied about the Origin of every ethnic group.But why is so burinig issue in Eritrea..

 • wedi Haile

  ወይ ጉድ፡ ኣቶ ተወልደ ናይ ዲሞክራሲ ተጣባቒ ይመስለኒ ኔሩ ሕጂ ግን እንተረኣኹኻ ስለምንታይ ነቒፍካኒ ኢልካ መልእኽተይ ነጺግካዮ። ሕጂ’ውን ክብለካ ዝደሊ ካብ ጌጋ ናይመዛኑኻ ናይ በዓል ኣይተ ቀለታ ኪዳነ እንተተማሃርካ ይሕሸካ። ሓደ ጊዜ ይዝከረኒ ሓውና ቀለታ ኪዳን ዋላ ብድሕረይ ኤርትራ ሳዕሪ ኣይትብቆላ ኢሉ ዝጟዓዘሉ ዝነበረ እዋን ንኤርትራውነት ናብ ክልተ ደምበ ገሚዑ ደቀባትን ምጻእተኛታትን ኢሉ ክሰብከና ፈቲኑ እንተኾነ ኩሉ ጸረ ሕግደፍ ይኹን ደጋፊ ዓገብ ምስ በሎ ነቲ ኣዕናዊ ስብከቱ ወጊድ ኢሉ ብደስ ዝብል መንገዲ ንሕግደፍ ጉዶም ዬውጽኦም አሎ።
  እዚ ሕጂ ንስኻ ትነዝሖ ዘሎኻ ብዛዕባ ጀበርቲ የሕዋትና ልክዕ ከም ዝዓሰወ እንጀራ ናብ ሓዲስ ጊባቦ ምእታው ኢዩ። ግዜኻ ካብ ኣብ ሃበስ ቀደስ ጽሑፋት ተባኹኖ ብዛዕባ እከይ ተግባራት ሕግደፍ እንተጻሓፍካ ዝሓሸ ኮይኑ ይስማዓኒ።

 • ወዲ ሃይለ

  ሰላማት ተወልደ
  ነገሩሲ እዛ ዳዋ ተምጵኦ ኣለዋ ኢዩ
  ቡዙሕ ዝዝረብ እንኮለካስ ነዚ ዝዓሰወ እንጀራ ናብ ሓዲስ ጊባቦ ከተአትው ምፍታንካስ ናይ ነገር ጧቃ ኣይኮነን።
  እዝን ወዲ ከምዝን ሃበስ ቀደስ ዘረባታት ኢዩ ንደንቤ ተቓውሞታት ናብ ደልሃመት ዜእትወን ዘሎ።

 • Fact

  It is surprising to intertain this none sense, Jeberti came from Ethiopia when Yohannes force the moslims in Tigrai and Welo to be Christians, those who refused, migrated to Eritrea and found home specially in the high lands mostly in Seraye because the people were not hostile but accommodating, but those in Welo specially those with common boarder to Tigrai had no were to go and as result it is common to hear Moslim names mixed up with Christian names in the same family, in fact there is a say in Ethiopia “k Desse belie Umer, k Desse betach Yemmer” translation those who are South of Desse the capital of Welo boarder to Tigray have Moslim name Ummer and those who are in North of Desse have Christian names Yemmer. Equivalent say with a different twist in Eritrea “Semai Addi yebilu Aslamai Adi yebilu” this say is in reference to Jeberti because most of them are either tailors or Telafo because they don’t own land, but it is natural the way you speak is influenced by religious books you read like Jeberti they use Kuran which is written in Arabic and they mix Tigrinya with few Arabic words and christians mix few Geez in their speech but is does not make them less Tigrinya ethinic Group, but if the Jeberti want to be UN great full to the people who gave them home and country they can go back where they come from and ask for new Identity.

 • Teame

  እዚ ጽሑፍዚ መቐጸልታ ናይቲ ብተደጋጋሚ ክትጽሕፎ ዝጸናሕካ፡ ኣብቲ ስጡም ሓድነት ዘለዎ ሓርበኛ ህዝቢ ኤርትራ ገለ ነቓዕ ንምፍጣር ዝዓለመ እምበር ናይ ጀበርቲ ፍሉይ ተደናጋጺ መሲልካ ምቕራብ ኣይኮነን። “ኣጆኹም፡ ብድሕሪ መንግስቲ ህግደፍ መሰል ብሄር ክትረኽቡ ኢኹም”፡ ምባልካ ብጀካ ኣሽካዕላል ካልእ ክኸውን ኣይክእልን።
  ጀበርቲ ንነዊሕ ወሎዶታት ዝኸይድ ታሪኻዊ ኣመጻጽኣ ሃልይዎም፡ ኣብ ብዙሕ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪቃን ከኣ ይነብሩ ኣለዉ። ኣብ ዝነብሩሉ ሃገር ከኣ ካብቲ ከባቢኦም ዝተፈልየ ቋንቋን ባህልን ልምድን የብሎምን። ነቲ ከባቢኦም መሲሎም ኢዮም ዝነብሩ። ኣብ ኤርትራ ውን ካብኡ ብዘይፍለ መብዛሕትኦም ምስ የሕዋቶም ትግርኛ ተሓዋዊሶም ብፍቕርን ብሓድሕዳዊ ምክብባርን ይነብሩ ኣለዉ።
  ካብ ብዙሕ ጽሑፋትን ቪድዮታትን ናይ የሕዋትና ጀበርቲ ከም ዝተኸታተልክዎ፡ ገለ ውሑዳት ካብ ትግርኛ ምዃን ናብ ዓረብ ክቐርቡ ዝፍትኑ ኣለዉ፡፡ ድልየትን ክውንነትን ግን ስለዘይተሳነየ ካብ ክውንነት ክርሕቑ ኣይክእሉን ኢዮም።
  ብዙሓት መሻይኽን ዓበይትን ከኣ ኣብቲ ክውንነት ዝረዓሙ ኢዮም።
  ገለ ጀበርቲ ካብ ትግርኛ ዝፈሊ ብዙሕ ነገራት ኣሎና ዝብሉ እንተኮይኖም፡ ሓንቲ ካብ ብሄራትና ኣብ ትሕቲ ማይክሮስኮፕ ኣቐሚጥካ እንተመርሚርካያ፡ ከከም ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጥኦም ኣብ ብዙሕ ነገራት ነንኣሽቱ ፍልልያት ክህሉ ይኽእል። ከም ኣብነት ንብሄረ ትግርኛ ንውሰድ። ኣብ ስመጃና ዝዝረብ ትግርኛን፡ ኣብ ቋሓይን ዝዝረብን፡ ኣብ ዓንሰባ ዝዝረብን፡ ናይ ላህጃ ፍልልይ ጥራይ ዘኮነ ኣብ ገለ ቃላትውን ፍልልይ ኣሎ። ኣብ ኣካዳድና ኣብ መግብን ካልእን ንኣሽቱ ፍልልያት ክህሉ ናይ ግድን ኢዩ። እዚ ግን ካብ ትግርኛ ምዃን ክቕይሮም ዘኽእል ረቛሒ ኣይኮነን።
  ካብ ቆርበት በጊዕ ተኸዲኖም ዝመጹ ተዃሉ ምጥንቃቕ ከድልየና ዩ። ሓድነትና ከም ወትሩ ይጽናዕ።

 • L.T

  It is time to not seriously and stop thinking about it,this is just an enertainment poor quality that has disappeared for a long time with Degue “Ras Gez” and will die with Weyane soon.
  All are Eritrean no matter where they come from,they came from Taiwan,Brazil or whether they are Salih Kadi from Keren or Ali Salim from nowhere until they love Eritrea and are ready to die for Eritrea.
  Jeverti question does not need political or moral decisions neither they came to Eritrea after Johannes IV of Tigria has been chased them and residing in Seraye in Eritrea and identified themselves as Eritrean or that they came from Mecca.We do not have to go to the mass of rumors and confirm where thet are from,at the moment we do not know where they are from,as said and it’s not a tragic thing they are Eritrean and it’s not tough to know this and they have neither regretted being Eritrean.

 • Germay Berhane

  This person lives by lying. He has never been teacher since 1991. He brought the story to make his case hard. He has told us in his articles he is a banker. And I am sure he is not teacher. What I want to tell to WEDEBOY BEREMBERAS not to take the line of wedi BEKARO. You old man if you want me to tell your full name and address I will do it if you continue with your lies.

 • Russomf91@ msn.com

  ዝከበርካ ሓው ትወልደ ካብቲ ዕለት online ዝጀመርካሉ ኣብ ጽሕፍካን ሪኢቶካን ይካታተል እየ
  ገለ ካብቲ ጽቡቅ ሪኢቶኻ ፤ኣብ ሕዝብን ሃገርን ዝተጠቅም ኣብ ክንዲ ምጽሓፍ ጸጥታን ምስጢርን ሃገር
  ሰላም ዝዘርግን ንጸላኢ ኣሕሊፎም ንዝሃቡ ዝጽሕፉን ብምንቃፍ ያዕ ብምባልካን ይበልን ንብለካ፤
  ሕዝባዊ ረብሓ ምቅዳምካ ኣመስጊና ክትቕጽሎውን ይላቦ፤ ግን ኣብ ክንዲ ጽሑፋዊ ምዕዶን
  ተመርኪስካ ተትክል ንዓናውን ናብ ንጽር ስሕበትካ ትስሕበና፤ ሕጂውን ሳዕቢየን ጽባሕ
  ዘይፈራሕካ ሎጂካዊ ረቅሒታት ገዲፍካ ኣብ ዝኣረገ ጽዋ ተማሂሪት ጊርካ ካብ ምስመር
  ክትወጸእ ኣይምተገበኣ ይብል ከምቲ ዝበልካዮ ከኣ እወ ገለ ክፋል ጀበርት ኣሕዋት ቃንቃና
  ዓረብ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ዝህቅኑ ኣይተሓጎስካን እወ ኣይተጋገኻን፤ ተውሳኺ እቲ ዘገርም ግን እንድሕር
  ከምቲ ትብሎ ኣነውን ካልኦትን ዝቅበልዎ ኣብ2ተ 3ተ ወልዶ ዘየቁጽር ኣሕዋት ሃለውና ደኣ
  በዞም ሰባት ከምዝይ ዓገብካን ፤ከምዘይተቅበልካን፤ ደኣ እቶም ከም ብሂር ኢና ዝብሉ ደኣ ዘይ
  ብኸመኡ እዩም ጀሚሮሞ ደሐር ከኣ ፤እዚ ቅድሚ ናጽነትን ስርዓት መንግስትና ምምጸኡ እዩ ተባሂሉ፤
  ስርዓት ምስ ሓልፈ ተዳልው ትብል ደኣ ኣየናይ መለሳ ኣለዎ ደሓር ካኣ ኣየናይ ሕዝባዊ ደገፍ ኣቀሚጥካ ደኣ
  ኢካ ንዘይተደልየን ሕማቅ ፈንጂ ትትምነ ፡ እንተከነ ኣብሕውነትና ንፋስ ኣይኔእቱ
  በቲ ሓደ ድማ ቅንቃ ዓረብ ክከውን ኣለዎ ንዝብሉ ዘይደገፍካን ፡ እቶ ዓበይቲ
  ለባማትን ደቂ ጀበሪቲ ካብ ሕዝብና ፍልይ ዝበለ በደል የብልናን ንሕዝብና ዝወርዶ ዘይተደለየ
  ብጸላእትና ምስ ሕዝብና ብሓንሳብ እዩ ንቅቦሎ እናበለ ኣቶ ተወልደ ሪኢቶ ሕዝቢ ኣይከነን
  ትብልሲ ንሕና እንታይ ኮይናካ ሕዝቢ ዝበለ ዝበሎ ንብል ዘለና ዝበልካ።

  ካብ ሓውኻ ር እሶም ፍሳሃየ

 • Russomf91@ msn.com

  ዝከበርካ ሓው ትወልደ ካብቲ ዕለት online ዝጀመርካሉ ኣብ ጽሕፍካን ሪኢቶካን ይካታተል እየ
  ገለ ካብቲ ጽቡቅ ሪኢቶኻ ፤ኣብ ሕዝብን ሃገርን ዝተጠቅም ኣብ ክንዲ ምጽሓፍ ጸጥታን ምስጢርን ሃገር
  ሰላም ዝዘርግን ንጸላኢ ኣሕሊፎም ንዝሃቡ ዝጽሕፉን ብምንቃፍ ያዕ ብምባልካን ይበልን ንብለካ፤
  ሕዝባዊ ረብሓ ምቅዳምካ ኣመስጊና ክትቕጽሎውን ይላቦ፤ ግን ኣብ ክንዲ ጽሑፋዊ ምዕዶን
  ተመርኪስካ ተትክል ንዓናውን ናብ ንጽር ስሕበትካ ትስሕበና፤ ሕጂውን ሳዕቢየን ጽባሕ
  ዘይፈራሕካ ሎጂካዊ ረቅሒታት ገዲፍካ ኣብ ዝኣረገ ጽዋ ተማሂሪት ጊርካ ካብ ምስመር
  ክትወጸእ ኣይምተገበኣ ይብል ከምቲ ዝበልካዮ ከኣ እወ ገለ ክፋል ጀበርት ኣሕዋት ቃንቃና
  ዓረብ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ዝህቅኑ ኣይተሓጎስካን እወ ኣይተጋገኻን፤ ተውሳኺ እቲ ዘገርም ግን እንድሕር
  ከምቲ ትብሎ ኣነውን ካልኦትን ዝቅበልዎ ኣብ2ተ 3ተ ወልዶ ዘየቁጽር ኣሕዋት ሃለውና ደኣ
  በዞም ሰባት ከምዝይ ዓገብካን ፤ከምዘይተቅበልካን፤ ደኣ እቶም ከም ብሂር ኢና ዝብሉ ደኣ ዘይ
  ብኸመኡ እዩም ጀሚሮሞ ደሐር ከኣ ፤እዚ ቅድሚ ናጽነትን ስርዓት መንግስትና ምምጸኡ እዩ ተባሂሉ፤
  ስርዓት ምስ ሓልፈ ተዳልው ትብል ደኣ ኣየናይ መለሳ ኣለዎ ደሓር ካኣ ኣየናይ ሕዝባዊ ደገፍ ኣቀሚጥካ ደኣ
  ኢካ ንዘይተደልየን ሕማቅ ፈንጂ ትትምነ ፡ እንተከነ ኣብሕውነትና ንፋስ ኣይኔእቱ
  በቲ ሓደ ድማ ቅንቃ ዓረብ ክከውን ኣለዎ ንዝብሉ ዘይደገፍካን ፡ እቶ ዓበይቲ
  ለባማትን ደቂ ጀበሪቲ ካብ ሕዝብና ፍልይ ዝበለ በደል የብልናን ንሕዝብና ዝወርዶ ዘይተደለየ
  ብጸላእትና ምስ ሕዝብና ብሓንሳብ እዩ ንቅቦሎ እናበለ ኣቶ ተወልደ ሪኢቶ ሕዝቢ ኣይከነን
  ትብልሲ ንሕና እንታይ ኮይናካ ሕዝቢ ዝበለ ዝበሎ ንብል ዘለና ዝበልካ።

  ካብ ሓውኻ ር እሶም ፍሳሃየ

 • Aklilu Habtom

  aite tewelde timhirti yedliyeka alo nay tarik memhirye do abey eka tmhir nerka ab entcho wey abey eka temahirka ab sinkata kkkk bel ab tigrayka kedka tshafelu wey meharelu neana eritrawiyan gin kemzi kemaka reasi hamham aynegrunan eyom

 • መብራህቱ ተወልደ

  እታ ጽዋ ናይ “ኦርኒክ” እኳ መማቕርቲ ተባሂላ ዝቐረበት ጽውጽዋይ ኢያ። ቅድሚ ናጽነት’ዩ፣ ኣብ’ዚ ንስኻ ኣልዒልካዮ ዘለኻ ኣርእስቲ ኣልዕሊና ምስ ኣሕዋትና ጀበርቲ ዕላል ገጢምና። ሓደ ብሄረ ትግረ ዓርከይ “ስማዕንዶ ጀማል፣ ኣዴኻ ሸውዓተ ኣልባሶ ትቑነንዶ? ኣዴኻ እንጀራ፣ ጸብሒ ደርሆ ይኹን ሽሮ ትሰርሕዶ? ኣዴኻ ዙርያ ትኽደንዶ? ኣዴኻ ኩዳ ትስዕስዕዶ? ኣዴኻ ትግርኛ ድዩ ቋንቋኣ…..” ኢሉ ምስ ሓተቶ፣ ኩለን “እወ” ዝብል መልሲ ሃቦ’ሞ “እሞ ብዘይካ እስላማይ ምዃንካስ ካብ ትግርኛ ብምንታይ ትፍለ?” ኢሉ ንዝሓተቶ ሕቶ ግን መልሲ ኣይነበሮን። ኣነ ጀበርቲ ከም ብሄር ተፈሊጦም ኣይተፈሊጦም ተቓውሞ ይኹን ደገፍ የብለይን። እንተ ኾነ ግን ብጉዳይ ሕቶ ብሄርነት ናይ ጀበርቲ ብዙሕ ምበልና ኔርና፣ እዚ ጽሑፍ እዚ ንሕቶ ብሄርነት ጀበርቲ ክድግፍ ዘይኮነስ፣ ኣብ ልዕሊ ሓዊ ላምባ ክንስንስ ዝፍትን ጽሑፍ ስለ ዝኾነ ምባል ገዲፍናዮ። ሓደ ነገር ግን ኣሎ፣ ኣብ ኤርትራ ሕቶ ብሄርነት ቋንቋ ጥራይ መሰረት ዝገበረ ኣይኮነን። ባህሊ፣ ወግዒን ኣለባብሳን ናይ’ቲ ሕበረትሰብ ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ። ኩለን ብሄራት ኤርትራ ድማ እዚ ረቛሒታት ዘማልኣ እየን። “ኣጆኹም ጽባሕ እዚ ስርዓት ምስ ከደ ብሄር ክትኮኑ ኢኹም” ዝብል ዘይ ሓላፍነታዊ ዘረባ ግን፣ ጉዳይ መሰል ምኽባር ዘይኮነስ፣ ጉዳይ ህውከትን ዕግርግርን ምፍጣር’ዩ ዝኸውን ዘሎ። ዓበይቲ ኣቦታት ጀበርቲ ነዚ ሕቶ ብሄርነት ዝነጽግዎ ከም ዘልዉ ድማ ምፍላጥ ከድልየካ’ዩ ኣይተ ተወልዲኖ!!

  • Amiche

   ” እታ ጽዋ ናይ “ኦርኒክ” እኳ መማቕርቲ ተባሂላ ዝቐረበት ጽውጽዋይ ኢያ። ….”ኣይመሰልንን ። ኣነ ግን ኣብ ሳዋ ኣብ ቀደማይ ዙርያ ክሳዕ ናብ ደብሳይ ግደ ዝበጽኸ ተመሳሳሊ ኣጋጣሚ ይፈልጥ።

   • መብራህቱ ተወልደ

    እቲ ቀንዲ ሕቶ’ኮ ኣብ ኦርኒክ ናይ ዝደለኻዮ መንነት ምልጣፍ ኣይኮነን። ሓደ ብሄር ‘ብሄር’ ንክኽውን ከማልኦም ዝግብኦም ረቛሒታት ክህልዉ ኣለዎም። ኣነ “ዓልየተይ እዚ’ዩ” ክብል ከለኹ ምኽንያት ክህልወኒ ኣለዎ። ንሕና ቅድሚ ናጽነት ኣብ ስደት ክንነብር ምስ መጻና ኣብ ኦርኒክና “ኤርትራዊ” ዝብል ዜጋ ክመልኡልና ነንገርግር ኔርና። “ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኣበይ ኣላ?” ኢሎም ይሙጉትና ነይሮም። ኣብ መወዳእታ ከም ኢትዮጵያውያን ኣስፊሮሙና። ስለ’ዚ ሰባት በብዝደለይዎ መገዲ፡ መንነቶም ክሰርዑ ዝከኣል ኣይኮነን። ሕቶ ብሄርነት ጀበርቲ፡ ደርጊ ዘወዓውዖ ካልእ ኣጀንዳ ዝነበሮ ሕቶ’ዩ። ንጉዳይ ጀበርቲ ዝትንትን መጽሓፍ’ውን ሽዑ ተጻሒፉ’ዩ። “ጀበርቲ ድዛረብዎ ትግርኛን፡ እቶም ክርስትያን ድዛረብዎን ፍልልይ ኣለዎ” ዝበሃል ጽሑፍ’ውን ኣሎ። ስለ’ዚ፡ ብጭቡጥ ካብ ሓደ ሕብረተሰብ ዝፈልየካ ነገር እንተሎ ኮይኑ፡ ናይ ምፍላይ መሰልካ ሕሉው ክኸውን ይግባእ።

   • L.T

    Thank you Mebrahatu,when I come to sweden in the 80s I was one of many Eritrean I’ve done just like you did and I’m very proud of it and now?Tegaru wants to become Eritrean not just on papeer but their whole..they stole our clothes sttyle,sports,music,history,painting,culture,poems,Alexander Puskin,our Isaias Afewrqi…dear Tewelde what to do when someone wants someting like you?

  • wedinakfa

   He has less to do so he must meddle to appease his dead brain!!1

 • RufaelW

  Commendable! It is unfathomable to imagine how the “Strong Man” in Eritrea dictates and determines which sect of people are accepted and not accepted. It is more flabbergasting to see his supporters accept against their conscience by admiring his courage. The “Nsu” may be courageous but his judgement is questionable. yes the “Eritrean Congress” or the people at large wouldn’t denounce the name Jeberti and suddenly baptize them with a new name.

  I have a correction for the author of the article though. The Jebertis are not only Tigrigna but also Amharic and other language speakers. There is a place by Gonder City called Addis-Alem, which I believe is inhabited by exclusively Amharic speaking Jebertis .

  By the way the Amharic speaking Jebertis often are heard saying “BeSostu Sher Allah”, I wonder if they believe in the Trinity. Just wondering. Hope some one can explain.

 • hh

  ኦ! ያ ! ሕጂ ክኣ እዛ ኖኻል እዝኣ ዶ ረኺብካ ኣየ ተወልደ።

 • wedinakfa

  An opportunistic man trying to split hair piece !!

 • Abrham Yohannes

  ተወልደብርሃን ገብረ
  እንጌራ እዝጊ ብላዕ። ብዛዕባ ሕብረተሰብ ጀበርቲ ፍትሓዊ ዝኾነ ርእይቶ ኣቕሪብካ፡ ንምዃኑኸ ሕብረተሰቡን ኣመጻጻኡን ኣነባብራኡን ዘይፈልጥ ህዝቢ ኤርትራ ኣሎ ድዩ? እዚ ንባዕሉ መንነቱ ዘይፈልጥ ናይ ዕዋላታት ዝዀነ ስርዓት ኢሳያስ ንህዝቢ ኤርትራ ብሔሩን መንነቱን ክውስነሉኸ መን ስልጣን ሂቡዎ ኢዩ። ከምቲ ዝተባህለ ህዝቢ ኤርትራ ጀበርቲ ንነብሶም ከም ጀበርቲ ይፈልጡዋ። ህዝቢ ኤርትራ ከኣ ከም ጀበርቲ ይፈልጦም። ቋንቋና ትግርኛ ክነሱ ኣነባብራና ኮነ ሃይማኖትና ካብቲ ካልእ ሕብረተሰብ ከበሳ ክርስትያን ስለ ዝፍለ ናትና ብሔር ይሃልወና እንተበሉኸ ብዘይካቲ ኣነ ዝበልክዎ ጥራሕዩ እቲ ሓቂ ዝብል ዲክታቶር ንህዝቢ ኤርትራ እንታይ ጕድኣት ኣለዎ? እቲ ቀንዲ ምኽንያት ህልኽ ናይቲ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ኢዩ። ብዙሓት ለባማትን ክኢላታትን ደቂ ጀበርቲ ኣብ ማዕከናት ሶሻል ሜድያ ዘቕርቡዎ ዘለዉ ርእይቶታት ዝድገፍ ኢዩ። ካብቶም ሓርኢ እኽሊ ዝኾኑ ብሔረ ትግርኛ ኢና ብሃልቲ ዝኸፍኡ ጸይቅን ዘየቀራርብን ንህዝቢ ብኣልማማ ዝዅንንን ዘሕርቕን ዝዛረቡን ዝጽሕፉን ደቂ ጀበርቲ ምህላዎም እውን ንዕዘብ ኣሎና። ብወግነይ ግን ሕብረተሰብ ጀበርቲ ነቲ ንሱ ዝእምነሉ መንነቱን እንታውነቱን ብሕጋዊትን ፍትሓዊትን ኤርትራ መሰሎም ከም ኵሉ ካልእ ከም ዝኸብረሎም ክኣምኑ ይግባእ። ናይዚ ጽባሕ ዝጠፍእ ስርዓት ኣፍልጦን ክብርን እንተዘይረኸቡ ከኣ ክሕጎሱ እምበር ምስ ኣሕዋቶም ዘጻልእ የብሎምን። ብሓጺሩ እቲ ብምፍልላይ ህዝቢ ረብሓኡን ስልጣኑን ክሕሉ ዝደሊ ዲክታትራዊ ስርዓት ዝጥቀመሉ ዕድል ኵልና ደቂ ሃገር ክንልብመሉ ይግባእ።

 • Solomon Rufael

  ቅኑዕ ለባም ዘረባ , ነቲ መጻኢ ወለዶ ምሕሳብካ ጭውነትካ አመስኪርካ