ዘርባዕባዕ መሳፍንቲ ትግራይ – ገላገልቲ ንምጽዋዕ ኢዩ!

You may also like...

 • Abrham Yohannes

  ዓበቕ እንታይ ፈውሱ ኣይተቕርብ ኣይተቀራርብ
  ንመሰል ርእሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ንምቅላስ ዝወፈሩ ወየንቲ ከይደለዩዎን ከይፈተዉዎን ንኢትዮጵያ ተሰኪሙ ንኣዲስ ኣበባ ዘእተዎም ብመሪሕነት እሰያስ ሻዕብያ እዩ። ኣብ ዘይፈልጡዎ ሕዛእቲ ጣዕምን ምቾትን ኣትዮም ሰሪቖም ሰራሪቖም ምስ ሃብተሙ ከኣ ውሽጦም ስለዝፈልጦም ንሻዕብያን ንህዝቢ ኤርትራን ንምጥፋእ ከይሓፈሩ ዓው ኢሎም ብዕሊ ኵናት ኣውጆም። ሎሚ ምስቲ ንዕስራን ሽዱሽተን ዓመታት ዘታለሉዎን ዝሰረቑዎን ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ኣብ ደም ምስ ኣተዉ ኣጋጢሙዎም ንዘሎ ጸገም ቅሩብ ኣመት ፖለቲካ ንዘለዎ ሰብ ዘይተጸበዮ ክኸውን ኣይክእልን ኢዩ። ድሕሪ ሕጂ ለኪሞም ለኻኺሞም ክጠፍኡ እንተዘይኮይኖም ከኣ ድሕሪ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ስልጣን ክነብሩ ዝነበሮም ሕልምን ትምኒትን ተጸንቂቑ እዩ። ስለዚ ከኣዮም ናብታ ንዕስራን ሽዱሽተን ዓመታት ከዳኽሙዋን ህዝባ ኣብ ምብታን ክሰርሑላን ዝጸንሑ ሎሚ ኣብ ድኽነትን ጽንተትን ወዲቓ ትርከብ ዘላ ኤርትራ ገጾም ቍሊሕ ክብሉ ጀሚሮም ዘለዉ። ብርኣእያኦም ሎሚ ንሕና ዝሃብተምና፡ ዝተምሃርና ዝበዛሕና ስለዝዀንና ምስ ኤርትራ ኣብ ንገብሮ ዝዀነ ይኹን ስምምዕ ንዓና ጥራሕ ዘይኮነ ንደቅና የወጻፅኦምዩ ዝብል ሕልሚ ኣብ ምሕላምን ዝርከቡ ዘለዉ። ኣሕዋት ኢና መበቆልና ሃይማኖትና ዘርእና ባህልና ሓደ ዝዀንና ህዝቢ ኢና ብማለት ብቐጥታ ኮነ ብተዘዋዋሪ ባዕሎም ኮነ በቶም ዕሱባቶም ኤርትራውያን ንትግራይ ትግርኚ ዘካይድዎ ዘለዉ ቃልሲ እውን ካብ ባዶ ዝብገስ ኣይኮነን። ህዝቢ ኤርትራ ምስቲ ስርዓት ወያነ እምበር ምስ ህዝቢ ትግራይ ጽልኢ ኣይነበሮን ኣይክህልዎን ከኣ እዩ። ነቲ ኣሽሓት ደቁ ከፊሉ ዝረኸቦ ልዑላውነቱን ናጻ ሃገሩን ግን ምስ ዝዀነ ካልእ ክሻረኸሉ ክሰማማዕ ዘይሕሰብ እዩ። እቲ ሎሚ ሓሲሙዎ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ከኣ ጽባሕ ክወግሓሉን ንጕዳዩ ዓው ኢሉ ዝዛረበሉን ዝውስነሉን ግዜ ክመጽእ ምዃኑ ዘየጠራጥር ኢዩ። ከም ኣሕህዋት ኰነ ከም ጐረባብቲ ንፋቐር ንትሓጋገዝ ግን ከኣ ነናትና ዓዓድና ገገዛና ሒዝና። ንኢትዮጵያ ኣጥፊእካን ደምሲስካን ንኤርትራ ገጽካ ተማዕድወሉ ዕድል ወያነ ግን ዘሎ ኣይመስለናን እሞ እቲ ብግሉጽ ኮነ ብስዉር ዝካየድ ዘሎ ጐስጓስ ዘወጻጽእ ኣይመስለናን።

 • New Ethiopia

  So the so-called Teweldebirhan gebre is another crony of the Shaebia

  • Daniel Joseph

   Teweldbehan
   Keep on leaking Isays feet he is your demi god
   We are an eye witness thousands a day are leaving the miserable
   Country
   You are simply buffoon without ground
   Isayas is selling the country to the Arabs what did you say nothing

   • Abraham Ab

    Now you must read very well in order to understand everything.
    You should have to read it cover to cover.
    you are from Ethiopia (Tigray)!
    Naturally we are not interested in your opinion and critiques.

    • Daniel Joseph

     I wish I were from Tigray unfortunately I am not
     There is nothing to be shamed
     Off being from Tigray
     One thing for sure the so called
     Eritreans are not the one who are the country rulers
     But pure tigraway from temben
     From adi grat axum all of them
     But I am not a moron like you
     Had they been good rulers I would have stood on their side
     As for you go ahead and insult
     Your country Tigray at the end they will burn you

   • Nahom Abadi

    Daniel,
    DIA has not started selling the country now, to fulfill his temporary interest can do anything even compromising with the sovereignty of the country as he had done in 1981 to get rid of ELF gave Bademe to his x-allies TPLF. And he was upset with them he ordered one of his ignorant military officers to retake it.

 • New Ethiopia

  This is why you Eritreans (those pro-Shaebia) are behind the whole world at this 21st century. Your only ‘enemy’ seems to be the Tigrayans. In fact they are your natural brothers and sisters. You cannot undo this natural fact. wether poor or rich, you one sane person does not deny a mother. A mother remains a mother. The fact is that the Erireans belong to the ancient civilization of Yeha and Axum, no matter how hard they are trying to unmake history. Wether you like it or not you cannot survive by making Tigray your enemy, let alon the whole Ethiopia. Tigray would be also better off in peace with Eritrea: But if there is no peace, Eritrea is the fisrt victim. Believe this bar fact. What happend in Eritrea in the last 18 years shows this reality. Empity propaganda that Eritrea is an invincible state does not lead you any where but to poverty-striken situation. You Eritreans, please deal with the reality even if it is bitter to swallow. TezeyKoynu, Kuinat nmen kemzgodO knriE ena, akmika riEka mifikar nay lebamat neyru

  • Nahom Abadi

   እቲ ክርድእዎ ዘይደልዩ ሓቂ እቲ እቶም ክልተ ሰረቕቲ ወያነን ሻዕብያን ብሰማንያን ሓደን ዝሰረቅዋ ባድመ ድሕሪ ዓሰርተ ሾሞንተ ዓመት ተባኢሶምሲ ውልቐመላኺ ኤሰያስ ነታ ብየማናይ ኢዱ ንወያነ ዝሃባ ኤርትራዊት ባድመ ብጸጋማይ ኢዱ ክመልሳ ፈቲኑ እቶም ተቐበልቲ ሌባ ዝኾኑ ወያነ ሕርሕራይ ምስ ቀጥቀጥዎ ደናቑር ኣምለኽቱ ክንዲ ነሰራቒት ሕወሓት ዝጸልኡ ጽልኦም ንብሙሉኡ ውጹዕ ህዝቢ ትግራይ ኮነ።