ጀ. ጻድቃን – እቲ ሕልምስ ኣሎኩም ዓቕሚ ግን ካበይ ይምጻእ?

You may also like...

 • Esu Habte

  great analysis dear our father keleta ,keep it up,we are standing with our nation eritrea

 • ስናይ

  ኣቶ ቀለታ ክቡር ዝተምሃረ ሰብ ገይረ ይሓስበካ ነይረ ግን ኣይኮንካን እቲ ፂሒፍካዮ ዘለካ ምልስ ኢልካ ረኣዩ::ኣብ መበል 21 ክ/ዘመን ህዝቢ ብጅምላ ይውቀስ ድዩ ?ተጋሩ ኢልካ ብጅምላ ክትፈርድ ? ኣብ ትግራይ ዳርጋ 85 ፐርሰንት ህዝቢ ሓረስታይ ወይ ገባር /ከባቢ 4.5 ሚሊዮን/ ኤርትራ አትብሃል ዓዲ ሽማ ከምዘይፈልጣ ትፈልጥ ዶ ? ናይ መዓልታዊ ጉዳዩ ዕዳጋ ወሪዱ ቡን ሰትዩ ተደሪሩ ዝድቅስን ምስ ፖሎቲካ ምንም ረክቢ ዘይብሉን ምካኑስ ….እሞ ኣብ ዝምዕበለ ሃገር እናነበርካ እዚ ክጠፍኣካ ? ህዝቢ ብሓፈሻ ኣይውቀስን ንቀፃሊ ተኣረመሉ

 • Afewerki Gebru

  አዋናዊ ዛዕባ ውርደት ን ሞትን ምጽናት መናእሰይ
  ትግራይ ካብ ድ/ር ዘጽአት

  ጉድ ዩ ዝገርም እዚ ኹሉ ጉድ ሒዝካስ ብዛዕባ
  ኤሪትራ ምልጋጽ

  ኣብ ኣርባዕተ ዐዲ ሐረሳው ፣ ገብረኪዳን ፣ሩባ
  ፈለግ ፣ ሐድነት ፣ ኪልተ ሚእቲ መናእሰይ ረሳ ከምዝመጸ ገሊጹ ።

  ብዛዕባ ኤሪትራ ከተካፍእ ዶ የጸባቀልካ ወዪነ
  ። 2015 ካብ ሱዑዲ ዝተመልሱ 40% ኢትዮፒውዪን ( ተጋሩ ምካኖም ) ሐቢሩ ፣

  ኣብ የመን ካብቶም 82,000 70,000 ተጋሩ
  ምካኖም ገሊጹ ዶ/ር ፣

  ኣብ ዝሐለፈ ዐመት ናብ ኣውሮፓ ዝኣተዉ ብሽም
  ኤሪትራውያን ድማ 40% ኢትዮፕያዊን አቶም 22% ተጋሩ ምካኖም ገሊጹ ።

  እም እዚ ኩሉ ጉድ ሒዞም ብአና ብኤሪትራዊዪን ዘላግጹ ። ጉዳም ስማዕ አብ ዐ
  ዐይንና ዘሎ ቕልዒ ምረኣይ !!!!!!!!!