ኣገናዕ ንኣዳለውቲ ጋዜጣ ዳዕሮ፡- ሕታም 5 ቁ. 2 -ጉንበት 2017

You may also like...

  • Haregu Keleta

    ዝኸበርካ ሓው ተወልደብርሃን ገብረ፣ መጀመርያ ሰላም! ንጋዜጣ ዳዕሮ ንምትብባዕ ትገብሮ ዘለኻ ኣበርክቶ ብልቢ አመስግን። ኣይንፋለጥን ኢና፣ ብሓሳብ ግን፣ ብዝያዳ ዝተረዳዳእና እመስለኒ። ጋዜጣ ዳዕሮ ንልዕሊ ሓሙሽተ ዓመታት ብነጻ ነዳልዋ ኣለና። ንመሕተሚ ዝሕጉዙና ዝነበሩ ምስተዳኸሙ ግን፣ ከም ቀደማ ወርሓዊ ከነውጽኣ ኣይከኣልናን። ከምዚ ከማኻ ግዱሳት ብዝገብሩልና ምትብባዕ ግን፣ ሰለይ ንብል ኣለና። ዘየቋርጽ ደገፍ ክንረክብ ንጽዕር ስለዘለና፣ ክንዕወት ተስፋ ንገብር።
    ደጊመ ክብረት ይሃበልና።

    ሓረጉ ቀለታ (ጋዜጣ ዳዕሮ)