ጋዜጣ ዳዕሮ – ዳዕሮ ከም ስማ

daaeroindex-1ኣብ ጥሪ 2012 ዓ.ም. ቀዳማይ ሕታማ ንህዝቢ ጆባእ ዝበለት ጋዜጣ ዳዕሮ፡ ሎምዘበን ጥሪ 2017 ሓሙሽተ ዓመታ መሊኣስ ሕጂውን እናሳዕ ደጋጊምካ ከተንብቦ ዘይስልኪ ጽሑፋት ሒዛ ኣብ ሓዱሽ ዓመት ከተፍ ኢላ ኣላ። ትሕዝቶ ፈላሚ ዓመተ 2017 ጋዜጣ ዳዕሮ እዞም ዝስዕቡን ካለኦትን ኢዮም፡- 30 ዓመት ኣብ ምድላይ መንነት/ ብፍጹም ተስፋማርያም – ትዕዝብተይ ብዛዕባ መጽሓፍ ‘ድምጺ ልቢ’/ ብኣማን ተኸስተ – ደብራ፡ ሃዋርያ ድሕነት! “ጽቡቕ ግበር፡ ንመን?/ብፍጹም ተስፋማርያም – ጋሻ-ዓሻ  ቈልዑ ቋንቋ ኣጥፊኦም፡ ወለዲ ግን ወሲኾም!/ ብሓረጉ ቀለታ -ምርኢት ቆልዑ ብገደብ/ብመም. ኣቤል ኣብርሃም – ዕድመን ጥዕናን – ኩቱር ዛሕሊ ዘለዎ ሳዕቤን ብሓረጉ ቀለታ – ርሑስ ቀብሪ’ሎ፡ ተካል መርዓ’ሎ ብኣማንኤል ሳህለ – ስሓቕ/ብሙሴ በርሀ – ደብዳቤታት ፍቑራት/ ኣቢነር ሙሴ – ወግዒ ምስ ሕጊ/ ብኢሰያስ የማነ

ንምሉእ ትሕዝቶ ኣብዚ ጠውቕ

መሃርትን ኣዘናጋዕትን ስለዝኾኑ ንኽትነብዎምን ክትማሃርሎምን ነተባብዓኩም። በዚ ኣጋጣሚ ኣገናዕ ንኣዳለውቲ ጋዜጣ ዳዕሮ!