ቃለ-ምልልስ ክልተ ‘ኢትዮጵያውያን’ – ምስ ድምጺ ኣሜሪካ (ኣአንጋዲ በትረ ስልጣን)

ብተወልደብርሃን ገብረ

ጋዜጠኛ ድምጺ ኣሜሪካ (ትግሪኛ) በትረ ስልጣን ንኽልተ ‘ኢትዮጵያውያን’ ብዕለት 24 ሚያዝያ 2017 ቃለ-ምልልስ ኣካይዱ ኔሩ። ‘ኢትዮጵያውያን’ ኣብ ጥቅሲ ምልክት ምእታወይ ይቕሬታ። ምኽንያት ግን ኣሎኒ። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) ኣብ መስርሕ ነጻ ሃገር ትግራይ ይሰርሕ ስለ ዘሎ ኢየ። በትረ ስልጣን ኣብ መእተዊ ቃለ-ምልልሱ – ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማሪያም ደሳለኝ ኣብ ዝቀረባ እዋን ምስ ህዝቢ ሑመራ ኣብ ዝተራኸበሉ “መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝጸንሖ ፖሊሲ ‘ኣይሰላም ኣይኲናት’ ንምቅያር መጽናዕቱ ወዲኡ ናብ ዝምልከቶ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ከቅርብ ኢዩ” ከም ዝበለ ብምዝኽኻር ነዘን ዝስዕባ ክልተ ሕቶታት ሓቲቱ ቃለ-ምልልሱ ጀሚሩ። Continue reading

Martin Flawed’s and Selam Kidane’s Embezzled Report

By Teweldeberhan Gebre

Martin, a born fascist, hides behind a handful diaspora outfits in different names. Martin lacks ethics and professionalism. Recently, Martin and his foster child, Selam Kidane, posted an article “the famine the Eritrean government doesn’t want you to know about” in his blog, https://martinplaut.wordpress.com.   Continue reading

Dutch Authorities Banned YPFDJ Conference: A Zero-Sum Game for Eritreans

By Teweldeberhan Gebre In the last couple of days, Dutch news agencies were busy reporting on the intended and controversial YPFDJ annual conference planned to be held in the Dutch city of Veldhoven. The meeting was banned by Veldhoven’s mayor for fear of public disorder after police reportedly arrested 128 protesters. Continue reading

“ነቲ ድኻ ዝያዳ ምድካይ” – መንግስቲ ኤርትራ ሓምሊ እንክሸይጥ

ብተወልደብርሃን ገብረ

ንህዝቢ ንምብዳል እንተ ዘይኮይኑ ራህዋ ብምግባት ኣይረጋገጽን ኢዩ። ብዙሕ ጊዜ ከም ዝበልኩዎ መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቢ ኢዱን እግሩን ኣሲሩ ባዕለይ ከርህወልካ’የ ዝብል ፍልስፍና ኣይሰርሐን ክሰርሕ’ውን ኣይኮነን። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝኾነት ትኹን ቃለ-መሕትት ከይተንከፈን ዘይሓልፍ ክልተ ጉዳያት ኣለዋ። ንሳተን ካኣ፡- Continue reading

Mass Migration of Eritreans Is Not Entirely Due to ‘Pull’ Factors

cropped-2121By Teweldeberhan Gebre

Some Eritreans still struggle to distinguish the difference between Eritrea as a State and its poor leadership. Hence, for them criticizing the policies of the administration amounts damaging the image of Eritrea. Of course, the Eritrean regime has, for the last 25 or more years, been disapproving any critique of its misguided economic, social and political policies. For the regime in Eritrea critiquing its policies is an act of treason against the Eritrean State. Equating rational behavior and critique of citizens with treason is not exclusive to the Eritrean leadership but the typical behavior of all authoritarian regimes.  Continue reading

Eritrean Farmers Subjected to Land Lease in the Name of Farm Income Tax Regime

cropped-2121By Teweldeberhan Gebre

Background

On 2 December 2016, the Government of Eritrea (GoE) issued a proclamation, Proclamation No. 178/2016 on farm income and livestock taxation (ግብሪ ካብ ኣታዊ ሕርሻ ገጠርን እንስሳ ዘቤትን), that replaced Proclamation No. 63/1994. The proclamation has entered into force on 1 December 2016. Issuing numerous legal notices, decrees, orders, and proclamations are things national and sub-national authorities can do to manage their affairs when they are in government. Continue reading

Eritrea: Beyond the ‘No Forced Returns’ of Migration Policy?

cropped-2121By Teweldeberhan Gebre

Introduction

Since the ‘no peace, no war’ situation has been set by the inept regime in Ethiopia and its sponsors in the State Department, Eritrea has faced significant exodus of its youth. Unfortunately, many have lost their life in the Sahara Desert and the Mediterranean Sea in a bid to cross into Europe for a better life, and many became victims of human traffickers in the Sinai Peninsula as well. Continue reading

ሕጋዊ ንግዲ እንተ ኣጊድካዮ ዘይሕጋዊ ንግዲ ከተፍቅድ ኣሎካ-ካልእ ዳኣ እንታይ?

Eggsብተወልደብርሃን ገብረ

ኢሪ-ቲቪ ኣዘውቲራ ትፍንዎ ዜና ኢዩ። ካብ ቤት-ጽሕፈት ብቊልን እንስሳን ዉጺኢታቶምን ንኡስ-ዞባ ተሰነይ ተወኪሳ ዝረኸበቶ ሓበሬታ እዚ ዝስዕብ ይርከቦ፡- Continue reading

ፖሊሲታት መንግስቲ ኣብ መሬት፡ ቁጠባን መንበሪ ኣባይትን ኣይሰረሐን-ባይቶ ዞባ ማእከል

2121ብተወልደብርሃን ገብረ

ሀ) መእተዊ

ኣብ ኤርትራ ዋላ’ኳ ብዕድመ ዝኣረጉ ይኹኑ ባይቶ ዞባታት ኣለዉ። ዝኣረጉ ማለተይ ምርጫታት ባይቶ ካብ ዘይግበር ነዊሕ ዓመታት ተቖጺሩ ኣሎ። ክንደየኖት ኢዮም ካብቶም ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ዝተመርጹ ኣባላት ባይቶ ሎሚ ብሂወት ዘለዉ ዝፍለጥ ነገር የሎን። ድምጺ እዞም ባይቶታት ክንደየናይ ተቐባልነት ኣሎዎ ካልእ ሕቶ ኾይኑ ለበዋታትን ምሕጽንታታትን ንዝምልከቶ ካብ ምሕላፍ ግን ዓዲ ዊዒሎም ኣይፈልጡን ኢዮም። ከም ግቡእ ኣብ ዘዞበኦም ዝለዓሉ ሓገግትን ተቖጻጸርትን ኣካላት ኢዮም። ኮይኑ ግን ኣብ ባይታ ክንዮ ሎበዋን ምሕጽንታን ዝኸይድ ስልጣን ይኹን ዓቕሚ (power) የብሎምን። ሰማዒ እንተ ተረኺቡ ዘሕልፍዎ ለባዋን ምሕጽንታን ግን ኣቃሊልካ ዝረኣ ኣይኮነን። ነቲ ዝሕልፍዎ ለበዋን ምሕጽንታን ሪኢኻ ብጉዳይ ህዝብን ናብርኡን ዘተሓሳስቦም ምዃኑ ምግማት ኣየጸግምን ኢዩ። ንሎሚ ባይቶ ዞባ ማእከል “ሓያል ቁጠባ፡ ብልዑል ኣፍራይነት” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብጥሪ 17 2017 ንዘቃንዖ መበል 16 ስሩዕ ኣኼቡኡ ንጸብጻብ ጋዜጠኛ ዓንዶም ግርማይ ብምዉካስ ኣወንታዊ ጎኑታቱ ከቕርበልኩም መሪጸ ኣለኹ። Continue reading

Notes of “Some Notes on Eritrea’s Economy”: A response to Dr. Fikreyesus

2121Teweldeberhan Gebre

On growth

In his recent article titled “Some Notes on Eritrea’s Economyposted by madote.com, Dr. Fikrejesus Amahazion tried to convince his readers that there is a functioning economy in Eritrea. In doing so, he used gross domestic products (GDP) estimates and projections of the Global Economic Prospects of the World Bank Group report issued in January 2017. In his article he compares Eritrea’s real GDP growth estimates for 2016 with the averages of global/world GDP growth rate.  In his own words: Continue reading

ተማሃሮ ስነ-ኪነት ፍሉይ ወተሃደራዊ ስልጣና ወሲዶም ምባል’ሲ ኣይገርምን’ዶ?

2121ብተወልደበርሃን ገብረ

ብ18 የካቲት ተማሃሮ ስነ-ኪነት ሃገርና ካብቶም ቅድሚኦም ዝሓለፉ ዙሪያታት ሳዋ ብፍሉይ ወተሃደራዊ ትምህርቲ ሰልጢኖም ከም ዝተመረቑ ኢሪ-ቲቪ ሓቢራ (ምሉእ ትሕዝቶ እቲ ዜና ንምስማዕ ኣብዚ ጠውቕ)። እዞም ብፉሉይ ወትሃደራዊ ትምህርቲ ሰልጢኖም ዝባሃሉ ዘሎዉ መበል 30 ዙሪያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ካብ ሸውዓተ (7) ናይ ሞያዊ ትምህርትን ስልጠናን ትካላት ዝመጹ ተማሃሮ ምዃኖም እቲ ዜና ይሕብር። “ብፍሉይ ወተሃደራዊ ትምህርቲ ተመሪቖም እንታይ ማለት’ዩ?” – ንሲቪላዊ ስራሕ ብፉሉይ ሞያ ዘሰልጠንካዮም ደጊምካ ብፉሉይ ወተሃደራዊ ሞያ ምስልጣን ምናልባት’ዶ ንሓዋሩ ወተሃደራት ንምግባሮም ይኸውን? ኣይፈለጥኩን!! Continue reading

ኣብ ኤርትራስ ዝሕሸሽ ካኣ ተረኺቡ?

2121ብተወልደበርሃን ገብረ

መእተዊ

መራሒ ሃገረ ኤርትራ ንህዝብን መንእሰያትን ብሓሻሽነት ክኸሰስ ሰሚዕና ኣሎና። ህዝቢ ኤርትራ ኮነ መንእሰያቱ ኣብዚ ሎሚ እዋን ብዝበልዕዎ እንዳ ተጸገሙ ብምሕሻሽ ክኽሰሱ ዓገብ ዘብል ኢዩ። ንምዃኑ ፕረዚደንት ኢሳያስ ባዕሉ ክሕሽሽ እንተ ዘየላጊሱ መንእሰያት ክሕሺሹ ኣበይ ኢዩ ሪእዩዎም? Continue reading

መንግስቲ ትሕተ-ቅርጽታት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ሃኒጸ ይብል! ሓቂ’ዲዩ?

2121ብተወልደብርሃን ገብረ

ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ 2017 ቃለ-መጠይቕ ከም ዝገበረ ዝፍለጥ እዩ። ከም ዝሓለፉ ቃለ-መጠይቓት ሓንሳብ ዳሓን ዝኾነ ትሕተ-ቅርጽታት ኣንጺፍና ኣሎና ። ኣብ ካልእ ጊዜ ካኣ ዋላ ሓንቲ ዝተሰርሐ ነገር የለን ወይ ዝተሰርሔ ዓኒዩ  ዝብሉ ንሓድ ሕዶም ዝገራጨዉ መልእኽትታት ንህዝቢ ከመሓላልፍ ጸኒሑን ኣሎን። ነዚ ናይ ክቡር ፕረዚደንት መልእኽቲ ህዝቢ ይኹን ውልቀ-ሰባት በብመንገዶም ዝተፈላለየ ትጉም ክህብሉ ጸኒሖምን ኣለዉን። ከም ዝባሃል “ኣንባባይ ነዘንብቦ ይኹን ንዝባሃሎ ዝደለየ ትርጉም ናይ ምሃብ መሰል ኣለዎ”። ብወገነይ በዚ ኣባሃሃላ’ዚ ብዝተወሰነ ደረጃ  እሰማማዕ ኢየ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ግን ተራ ድርሰት ዘይኮነስ መልእኽቲ ሓደ መራሕ ሃገር ኢዩ። ዝገራጮ መልእኽቲ ንህዝቢ ምምሕላፍ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ተረኽቦ ጥራሕ ኣይኮነን። ኩሎም ፖለቲከኛታት ሃገርና ይኹኑ ካለኦት ሃገራት ዝኽሰስሉ ሕማቅ ባህሪ ኢዩ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብዚ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ዝሰራሕናዮ ነገር የለን ወይ “ኣይሰለጠናን” እንተ በለ ኣይተጋገየን። ጌጋ ዝኸውን ዘሎ ንሱ ነዚ ሓቂ’ዚ ከጋልጽ ከሎ  ማዕከናት ዜና ሃገርና ድማ ብተጋላብጦሽ ረሲዕካዮ እምበር ሃገርን ህዝብን ይለምዑ ኣለዉ ብምባል ንህዝቢ ሓቀኛ ዘይኮነ ሓበሬታ ይህባ ብምህላወን ኢዩ። Continue reading

President Isaias’ Ghost Roadmap

2121By Teweldeberhan Gebre

Daniel Berhane has posted an article dated January 31, 2017 under the title “President Isaias Afwerki discloses a road map for Eritrea’s future direction”, lovable for its contradictions. “President Isaias Afwerki has outlined a roadmap for Eritrea, while addressing a question regarding the national constitution and strengthening of People’s Front for Democracy and Justice (PFDJ) in an interview conducted with the Eritrean national media,” says Daniel. “The road map will guide the future direction of the country with broader participation of the Eritrean people-putting the reviews of the past and present situations of the country into consideration,” he added. Soon he contradicts when he says “President Isaias said that the process will require answering questions-where we were, where we are and where we are heading?” Of course, Daniel is not responsible for the contradictions. President Isaias does. Continue reading

መልሲ ንመደናገሪ ኣዙራዊ መልስታት ስርዓት ኤርትራ

2121ብተወልደበርሃን ገብረ

ክቡራት ተኸታተልቲ ኣስመራ ኦንላይን ዕላማ ዌብ ሳይትና ንተኸታተልትና ንኤርትራውያንን ብኤርትራ ዝግደሱን ቅኑዕ ሓበሬታ ምሃብ እምበር ንፖለቲካዊ ሃልኪ ተባሂሉ ከነሕልፎ እንፍትን ፕሮፖጋንዳ ከም ዘይብልና ክንሕብረኩም ንፈቱ። ንኣንበብትን ተኸታተልትን እዚ ዌብ ሳይት ጉጉይ ሓበሬታ ምሃብ ብስነ-ምግባር ኮነ ብረብሓ ህዝብናን ሃገርናን ቅቡል ኣይኮነን። ንህዝብናን ሃገርናን ዝግባእ’ውን ኣይኮነን። ንዝተባህለ ብምጥምዛዝ ንህዝብን ሃገርን ምድንጋር ዝፍነዉ ሓበሬታታት ውሑዳት ከም ዘይኮኑ ኩላትና እንግንዘቦ ሓቂ ኢዩ። እዚ ምድንጋራት’ዚ ብዘይካ ንፖለቲካዊ ሃልኪ ካልእ ዕላማ ዘለዎ ኣይኮነን። Continue reading

መደብ ሓቅን ብጋህድን ካብ ስደት ቍ. 15 -ገምጋም ቃለ-መሕትት ፕረዚደንት ኢሳያስ

asmarahutኣዳላዊ ተወልደብርሃን ገብረ

ኣወሃሃድን  ኣንባብን ቀለታ ኪዳነ

ክቡራትን ክቡራንን ከመይ ቀኒኹም?

ኣብዚ  ዝሓለፍናዮ  ወርሒ መወዳእታ ማለት ጥሪ 27ተን 28ተን  2017 ፕረሲደንት ኢሳያስ  ንዅነታት ሃገርን ህዝብን ኣመልኪቱ ቃለ መጠይቕ ከም ዝገበረ ዝዝከር ኢዩ። ነዚ ብዝምልከት ርእይቶናን ጸብጻብናን ኣብ ዝሓለፈ መደብ ብጋህዲ ኣብ ስደት ቍ. 14 ከም ዝገለጽናዮ እውን ዘይርሳዕ ኢዩ። Continue reading

Unfolding News from Home

asmarahutBy The Editor

The European Union Delegation in Asmara via its Facebook page announces that the Eritrean Ministry of Energy and Mines (MoEM) and a UK based SolarCentury Ltd. have signed a contract on 20 January 2017 to supply, install and commission a “solar PV generation system intended for the creation of a Mini Grids (2.25 MW)” for Maidma and Areza towns and surrounding villages. This undertaking “is a first step for a bigger project that will improve the livelihoods (increase income and access to social services: MDGs) of rural towns and villages not connected to the national grid,” the Union added. Continue reading

“ዓዲ እገለ ጽሩይ ዝስተ ማይ ተጠቃሚት ኮይና፡ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ኮይኑ ዝጸንሓ ቀረብ ጽሩይ ማይ ክጽገን መተሓሳሰቢ ቀሪቡ”

eritrea-solar-power-water-access-hlብተወልደብርሃን ገብረ

ካብ ዜናንታት መራኸቢ ኤርትራ

ወየዳኣ ነቐፌታ ከም ቁሪ ዝፍራሕ ኮይኑ’ምበር “ጽሩይ ዝስተ ማይ ንዓዲ እገለ ኣቲላ ኣብ ዓዲ እገለ ተደጊሙ” ዝብልን ኣብ ኣኼባታት ድማ ብኣንጻሩ “ካብ ጥቅሚ ወጻኢ ዝኾኑ ኣገልግሎት ጽሩይ ዝስተ ማይ ዓድታት ንኽጽገን ክሕሰበሉ” ዝብሉ ዜናታት ኣብ መራኸቢ ብዙሓት ኤርትራ ዝተለምደ ድምጺ ኢዩ። እቲ ዘገረም “ክሕሰበሉ ኣለዎ” ዝብሉ ባዕሎም እቶም ኣማሓደርቲ ዝባሃሉ ኢዮም። ካብ ኣማሓደርቲ ሓሊፉ መን’ዩ ክሓስበሉ ዘለዎ ዘስደምም ጉዳይ ኢዩ። ኣብ ኣዋርሕ ዝግበር ኣኼባ ተጸቢኻ ነዚ ዘየላቡ ጉዳይ መፍትሒ ምጽባይ ክንዮ ብልሹው ምሕደራ እንታይ ምኽንያት ክዋሃቦ ከም ዝኽእል ኣይንፈልጥን። ማይ ኣይኮነን ንዓመታት ወይ ኣዋርሕ ንሳዓታት ወይ ደቓይቕ ምጽባይውን ማዕረ ክንደይ ከቢድ ምኳኑ ኣብ ሕቶ ዝኣቱ ኣይኮነን። Continue reading

First Saudi Then Qatar Bigwigs to Ethiopia in Just Three Days Difference

asmarahutWhat is that inevitable for Eritrea?

By Teweldeberhan Gebre

According to Ahram Online Qatar’s foreign minister Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani is in Ethiopia to meet “with Ethiopian president, prime minister and foreign minister to discuss the latest regional and international developments”. This is happening in just three days after the high-level delegation led by Ahmed Al-Khateeb, senior advisor to the Saudi royal court and board chairman of the Saudi Fund for Development (SFD) has concluded its official visit to meet Prime Minister Hailemariam Dessalegn in Addis Ababa and the ‘unplanned’ visitation to the Ethiopian Grand Renaissance Dam. Continue reading

Can Germany’s New ‘Marshall Plan’ for Africa Be Successful in Eritrea?

asmarahutBy Teweldeberhan Gebre

Introduction

On 11 November 2016, Reuters reported that Chancellor Angela Merkel and her officials, out of concern on the influx of migrants to Europe, have announced a ‘Marshall Plan’ for Africa through “…pushing for increased public and private investment in Africa.” Following the announcement of the ‘Marshal Plan for Africa’ the news went viral across major news agencies. A ‘Marshall Plan’ also known as the European Recovery Program, named after the then US Secretary of State George Marshall, was an American initiative to rebuild Western European economies devastated as a result of the World War II (WWII). Continue reading

Asmara-Online Hails Eritrea’s National Commission for Higher Educations (NCHE)

asmarahutBy The Editor

Professor Tadesse Mehari, a respected and distinguished academician, and the CEO of the Eritrean National Commission for Higher Educations, provided a presentation on the development of higher education in Eritrea to a group of distinguished citizens in London, the United Kingdom. His presentation was brief and enlightening on what is happening around the higher educations of Eritrea under his leadership. Asmara-Online hails the Professor for his brief and concise presentation to the group of distinguished citizens. Particularly, the Editor’s eyes were caught by the title of the presentation “Schemes and Opportunities for Eritrean Professionals in the Diaspora to Partake in Enrichment of Eritrean Human Resources and National Building”. While the background information on higher education development by the respected Professor was important in its own right, his visions towards the development of higher educations were even more appealing and hard to ignore them. He outlined the policies of the NCHE as: Continue reading

Eritrea: Land Lease or Farm Income Tax?

asmarahutBy Teweldeberhan Gebre

Background

On 2 December 2016, the Government of Eritrea (GoE) has issued a proclamation, Proclamation No. 178/2016 on farm income and livestock taxation (ግብሪ ካብ ኣታዊ ሕርሻ ገጠርን እንስሳ ዘቤትን), that replaced Proclamation No. 63/1994. The proclamation has entered into force from 1 December 2016. Issuing numerous legal notices, decrees, orders, and proclamations are things national and subnational authorities can do to manage their affairs when they are in government. In the case of Eritrea there is no such mechanism to scrutinize any legal bills issued by the executive branch of government because there is no functional legislative body with a constitutionally vested power to make laws, to alter or completely repeal them. In the absence of a legislative body, legal bills issued by the executive branch of government may be subject to inconsistencies and controversies because of the lack of proper enquiry and scrutiny. Proclamation No. 178/2016 on farm income and livestock taxation is an example of these inconsistencies and controversies although not an exceptional in the Eritrean legal landscape. Continue reading

To What Can We Compare Eritrea’s Opposition?

minister-yemaneBy Teweldeberhan Gebre

Mr. Brian Hayes, a member of the European parliament (MEP) who is also a member of the European Parliament’s Development Committee, has hosted a conference in Brussels on the future development of Eritrea on Monday, 28 November 2016. Eritrea’s Information, Minister Yemane Gebremeskel, was one of the speakers, also joined by Ms. Christine Umutoni (UN Resident Coordinator and UNDP Representative in Eritrea) and John Weakliam, CEO of VITA (my old friend) from Eritrea. Mr. Hayes initiative to engage and engaging Eritrea must be welcomed and praised. Unfortunately, some of the so called opposition who are less interested to see their people escaping out of the horrible poverty didn’t have doubt to publicly denounce the initiative by Mr. Hayes. Their behaviour reminds me the Biblical saying by the Lord, Jesus Christ, when He said:   Continue reading

H’mmm -President Isaias is in Egypt!

president-of-isaiasBy Teweldeberhan Gebre

H.E President Isaias Afewerki is on his visit to Egypt since 28 November 2016. According reports President Isaias is on diplomatic visit to Cairo at the invitation of Abdel Fattah el-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt. Although the main agenda of his trip is not exactly known, Eritrean media outlets close to his government as well as Egyptian local medias are indicating that the main purpose of the President’s tour to Egypt is to discuss the establishment of a new “command post” in the Eritrean part of the Red Sea. Isaias who is not devoid of Continue reading