ቃለ-ምልልስ ክልተ ‘ኢትዮጵያውያን’ – ምስ ድምጺ ኣሜሪካ (ኣአንጋዲ በትረ ስልጣን)

ብተወልደብርሃን ገብረ

ጋዜጠኛ ድምጺ ኣሜሪካ (ትግሪኛ) በትረ ስልጣን ንኽልተ ‘ኢትዮጵያውያን’ ብዕለት 24 ሚያዝያ 2017 ቃለ-ምልልስ ኣካይዱ ኔሩ። ‘ኢትዮጵያውያን’ ኣብ ጥቅሲ ምልክት ምእታወይ ይቕሬታ። ምኽንያት ግን ኣሎኒ። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) ኣብ መስርሕ ነጻ ሃገር ትግራይ ይሰርሕ ስለ ዘሎ ኢየ። በትረ ስልጣን ኣብ መእተዊ ቃለ-ምልልሱ – ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማሪያም ደሳለኝ ኣብ ዝቀረባ እዋን ምስ ህዝቢ ሑመራ ኣብ ዝተራኸበሉ “መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝጸንሖ ፖሊሲ ‘ኣይሰላም ኣይኲናት’ ንምቅያር መጽናዕቱ ወዲኡ ናብ ዝምልከቶ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ከቅርብ ኢዩ” ከም ዝበለ ብምዝኽኻር ነዘን ዝስዕባ ክልተ ሕቶታት ሓቲቱ ቃለ-ምልልሱ ጀሚሩ። Continue reading

Martin Flawed’s and Selam Kidane’s Embezzled Report

By Teweldeberhan Gebre

Martin, a born fascist, hides behind a handful diaspora outfits in different names. Martin lacks ethics and professionalism. Recently, Martin and his foster child, Selam Kidane, posted an article “the famine the Eritrean government doesn’t want you to know about” in his blog, https://martinplaut.wordpress.com.   Continue reading

Dutch Authorities Banned YPFDJ Conference: A Zero-Sum Game for Eritreans

By Teweldeberhan Gebre In the last couple of days, Dutch news agencies were busy reporting on the intended and controversial YPFDJ annual conference planned to be held in the Dutch city of Veldhoven. The meeting was banned by Veldhoven’s mayor for fear of public disorder after police reportedly arrested 128 protesters. Continue reading

“ነቲ ድኻ ዝያዳ ምድካይ” – መንግስቲ ኤርትራ ሓምሊ እንክሸይጥ

ብተወልደብርሃን ገብረ

ንህዝቢ ንምብዳል እንተ ዘይኮይኑ ራህዋ ብምግባት ኣይረጋገጽን ኢዩ። ብዙሕ ጊዜ ከም ዝበልኩዎ መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቢ ኢዱን እግሩን ኣሲሩ ባዕለይ ከርህወልካ’የ ዝብል ፍልስፍና ኣይሰርሐን ክሰርሕ’ውን ኣይኮነን። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝኾነት ትኹን ቃለ-መሕትት ከይተንከፈን ዘይሓልፍ ክልተ ጉዳያት ኣለዋ። ንሳተን ካኣ፡- Continue reading

ኤርትራ፡- በሰላ ምድኻም ንኣሽቱን ስድራ-ቤታውያንን መስራሕቲ ትካላት

cropped-2121ብህላዌ ሰናይ

ድሕረ-ባይታ

ንዋኒነ ንግድን መሃዝነትን ኤርትራውያን ኣብ ዝምልከት ጉዳይ ብዙሕ ጊዜ ዝደጋገም ብሂል ኣሎ።  ብፍላይ ኣብ ጐረባብቲ ሃገራት ከም ባዓል ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ኬንያ፣ ኣንጎላ፣ ኡጋንዳን፣ ወዘተ ብዙሕ ይነጥፉን ኣብ ብዙሕ ትካላዊ ዋኒናት ይዋስኡ ኔሮምን ኣለውን ተባሂሉ ብኹርዓት ክንገርን ክጋዋሕን ንሰምዕን ንዕዘብ ኢና። ብመንጽር ንህዝብና ዝህቦ ጠቕሚ ክምዘን ከሎ ግን ብዙሕ ዘተሓሳስብ ኢዩ። ካብ ኣብ ወጻኢ ኰንካስ ኣብ ሃገርካ ኰንካ ክትነግድን፣ ክትንቃሳቐስን፣ ከተመስርሕን ከምኡውን ኣብ ዋኒነ መሃዝነት (Entrepreneurial Innovation) ክትነጥፍን  ዘሎ ፍልልይ ናይ ሰማይን መሬትን ኢዩ። ንዝኾነ ትካላዊ ምንቅስቓስ ወይ ንጥፈት ናቱ ንድሕሪትን ንቕድሚትን ተመጢጡ ዝተሓሓዝን ዝዋሃሃድን ቁጠባዊ ርክባት ኣሎዎ (backward and forward economic interaction links)። ንኣብነት ሓደ ናይ መገጣጠሚ ትካል ምስ ዝምስረት፣ ነቲ መስርሕ ዘድሊ ቀረባት ዘመስርሓ፣ ዘዳልዋ ከምኡውን ዘቕርባ ትካላት ከድልያ እየን። ነቶም ኣብተን ትካላት ዝዓዩ ሰራሕተኛታት እውን ንመነባብሮ ዘድልዮም ኩሉ ዘቕርባ ኣመስራሕትን ወሃብቲ ኣገልግሎትን ትካላት ክህልዋ እየን። ከምኡ እንዳበለ ድማ ንኩሉ መዳያዊ ቁጠባ ሃገር ብዘህጥር ኣገባብ ይቕጽል። Continue reading

Mass Migration of Eritreans Is Not Entirely Due to ‘Pull’ Factors

cropped-2121By Teweldeberhan Gebre

Some Eritreans still struggle to distinguish the difference between Eritrea as a State and its poor leadership. Hence, for them criticizing the policies of the administration amounts damaging the image of Eritrea. Of course, the Eritrean regime has, for the last 25 or more years, been disapproving any critique of its misguided economic, social and political policies. For the regime in Eritrea critiquing its policies is an act of treason against the Eritrean State. Equating rational behavior and critique of citizens with treason is not exclusive to the Eritrean leadership but the typical behavior of all authoritarian regimes.  Continue reading

Eritrean Farmers Subjected to Land Lease in the Name of Farm Income Tax Regime

cropped-2121By Teweldeberhan Gebre

Background

On 2 December 2016, the Government of Eritrea (GoE) issued a proclamation, Proclamation No. 178/2016 on farm income and livestock taxation (ግብሪ ካብ ኣታዊ ሕርሻ ገጠርን እንስሳ ዘቤትን), that replaced Proclamation No. 63/1994. The proclamation has entered into force on 1 December 2016. Issuing numerous legal notices, decrees, orders, and proclamations are things national and sub-national authorities can do to manage their affairs when they are in government. Continue reading

Why Is Eritrea Impoverished and Isolated?

cropped-2121By Teweldeberhan Gebre

Eritreans have been subjected to systematic poverty and injustice under their government for the last two and half decades. The very government that liberated the country from the Ethiopian invaders and their East-West sponsors is now the real oppressor of its people. It is not only an embarrassment but also a humiliation to the very Eritrean values of hard work and resilience. In Eritrea, poverty is state driven, and state instigated with the ultimate goal and greed to hold onto political power by controlling the people’s economic, social and political lives. Continue reading

Eritrea: Beyond the ‘No Forced Returns’ of Migration Policy?

cropped-2121By Teweldeberhan Gebre

Introduction

Since the ‘no peace, no war’ situation has been set by the inept regime in Ethiopia and its sponsors in the State Department, Eritrea has faced significant exodus of its youth. Unfortunately, many have lost their life in the Sahara Desert and the Mediterranean Sea in a bid to cross into Europe for a better life, and many became victims of human traffickers in the Sinai Peninsula as well. Continue reading

ሕጋዊ ንግዲ እንተ ኣጊድካዮ ዘይሕጋዊ ንግዲ ከተፍቅድ ኣሎካ-ካልእ ዳኣ እንታይ?

Eggsብተወልደብርሃን ገብረ

ኢሪ-ቲቪ ኣዘውቲራ ትፍንዎ ዜና ኢዩ። ካብ ቤት-ጽሕፈት ብቊልን እንስሳን ዉጺኢታቶምን ንኡስ-ዞባ ተሰነይ ተወኪሳ ዝረኸበቶ ሓበሬታ እዚ ዝስዕብ ይርከቦ፡- Continue reading

ባዕላውን ኣህጉራውን እገዳ ኤርትራ

cropped-2121ብተወልደብርሃን ገብረ

መእተዊ

ኤርትራን ህዝባን ብኽልተ ተጋራጨውቲ ሓይልታት ኣብ ትሕቲ ዘይፍትሓውን ዘይሞራላውን እገዳታት ይሳቐዩ ምህላዎም ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ ኢዩ። ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ነዊሕ ሓርጎጽጎጽ ካብ 2005 ንድሓር ብመንግስቲ ኤርትራ ቁጠባዊ እገዳ ክጻዓኖ እንከሎ ካብ 2009 ንድሓር ድማ ብኣሜርካ/ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊኡ ወትሃደራዊ እገዳ ተነቢሩሉ ጸኒሑን ኣሎን። ምስ ምንዋሕ ጊዜ እዞም እገዳታት ፈጢሮሞ ዘሎዉ ቁጠባውን ስነ-ኣእምራውን ሃሲያ ብቃላት ክትገልጾም ኣዚዩ ከቢድ ኢዩ። ስለዚ ክልቲኦም እገዳታት ሕጋዊ ይኹን ሞራላዊ ባይታ ስለ ዘይብሎም ብዘይ ዋዓል ሕደር ክላዓሉ ኣሎዎም።   Continue reading

ሂወት ደቂ ሃገር ዘየገደሶ መራሒ፡ ገንዘብን ሃብትን ሃገርን ህዝብን ከገድሶ ኣይንጽበን

president-of-isaiasቅሉዕ መልእኽቲ ንኣቶ ተወልደብርሃን ገብረ

ብቀለታ ኪዳነ

ሃገር  ገንዘባ ጥራሕ ዘይኮነ ህዝባ  እውን ዝስደድ ተሰዲዱ ዝእሰር ትኣሲሩ  ተጸንቂቑ ብዘይካቶም  ነንሓድሕዶም እናትሓላልዉ ንዓኡ ክሕልዉዎ ባዕሉ ኣብ ሰራዊት ሒዙዎም  ዘሎ እቲ  ካልእ ኣብ ሃገር ተሪፉ ዘሎ ኣረጊትን ቆልዓ ሰበይትን ኣዝዩ ውሑድን ኢዩ። ንሱ ከኣ ዶባት ጥሒሱ ክሃድም ዓቕሚ ዘይብሉ ከምኡ’ውን ብሊብያን ስሃራን ገሩ ክስደድ  ንርእሱ ዝመዘናን  ክእለት ዘይብሉን  ጥራሕ ኢዩ። Continue reading

ተማሃሮ ስነ-ኪነት ፍሉይ ወተሃደራዊ ስልጣና ወሲዶም ምባል’ሲ ኣይገርምን’ዶ?

2121ብተወልደበርሃን ገብረ

ብ18 የካቲት ተማሃሮ ስነ-ኪነት ሃገርና ካብቶም ቅድሚኦም ዝሓለፉ ዙሪያታት ሳዋ ብፍሉይ ወተሃደራዊ ትምህርቲ ሰልጢኖም ከም ዝተመረቑ ኢሪ-ቲቪ ሓቢራ (ምሉእ ትሕዝቶ እቲ ዜና ንምስማዕ ኣብዚ ጠውቕ)። እዞም ብፉሉይ ወትሃደራዊ ትምህርቲ ሰልጢኖም ዝባሃሉ ዘሎዉ መበል 30 ዙሪያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ካብ ሸውዓተ (7) ናይ ሞያዊ ትምህርትን ስልጠናን ትካላት ዝመጹ ተማሃሮ ምዃኖም እቲ ዜና ይሕብር። “ብፍሉይ ወተሃደራዊ ትምህርቲ ተመሪቖም እንታይ ማለት’ዩ?” – ንሲቪላዊ ስራሕ ብፉሉይ ሞያ ዘሰልጠንካዮም ደጊምካ ብፉሉይ ወተሃደራዊ ሞያ ምስልጣን ምናልባት’ዶ ንሓዋሩ ወተሃደራት ንምግባሮም ይኸውን? ኣይፈለጥኩን!! Continue reading

ኣብ ኤርትራስ ዝሕሸሽ ካኣ ተረኺቡ?

2121ብተወልደበርሃን ገብረ

መእተዊ

መራሒ ሃገረ ኤርትራ ንህዝብን መንእሰያትን ብሓሻሽነት ክኸሰስ ሰሚዕና ኣሎና። ህዝቢ ኤርትራ ኮነ መንእሰያቱ ኣብዚ ሎሚ እዋን ብዝበልዕዎ እንዳ ተጸገሙ ብምሕሻሽ ክኽሰሱ ዓገብ ዘብል ኢዩ። ንምዃኑ ፕረዚደንት ኢሳያስ ባዕሉ ክሕሽሽ እንተ ዘየላጊሱ መንእሰያት ክሕሺሹ ኣበይ ኢዩ ሪእዩዎም? Continue reading

መንግስቲ ትሕተ-ቅርጽታት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ሃኒጸ ይብል! ሓቂ’ዲዩ?

2121ብተወልደብርሃን ገብረ

ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ 2017 ቃለ-መጠይቕ ከም ዝገበረ ዝፍለጥ እዩ። ከም ዝሓለፉ ቃለ-መጠይቓት ሓንሳብ ዳሓን ዝኾነ ትሕተ-ቅርጽታት ኣንጺፍና ኣሎና ። ኣብ ካልእ ጊዜ ካኣ ዋላ ሓንቲ ዝተሰርሐ ነገር የለን ወይ ዝተሰርሔ ዓኒዩ  ዝብሉ ንሓድ ሕዶም ዝገራጨዉ መልእኽትታት ንህዝቢ ከመሓላልፍ ጸኒሑን ኣሎን። ነዚ ናይ ክቡር ፕረዚደንት መልእኽቲ ህዝቢ ይኹን ውልቀ-ሰባት በብመንገዶም ዝተፈላለየ ትጉም ክህብሉ ጸኒሖምን ኣለዉን። ከም ዝባሃል “ኣንባባይ ነዘንብቦ ይኹን ንዝባሃሎ ዝደለየ ትርጉም ናይ ምሃብ መሰል ኣለዎ”። ብወገነይ በዚ ኣባሃሃላ’ዚ ብዝተወሰነ ደረጃ  እሰማማዕ ኢየ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ግን ተራ ድርሰት ዘይኮነስ መልእኽቲ ሓደ መራሕ ሃገር ኢዩ። ዝገራጮ መልእኽቲ ንህዝቢ ምምሕላፍ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ተረኽቦ ጥራሕ ኣይኮነን። ኩሎም ፖለቲከኛታት ሃገርና ይኹኑ ካለኦት ሃገራት ዝኽሰስሉ ሕማቅ ባህሪ ኢዩ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብዚ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ዝሰራሕናዮ ነገር የለን ወይ “ኣይሰለጠናን” እንተ በለ ኣይተጋገየን። ጌጋ ዝኸውን ዘሎ ንሱ ነዚ ሓቂ’ዚ ከጋልጽ ከሎ  ማዕከናት ዜና ሃገርና ድማ ብተጋላብጦሽ ረሲዕካዮ እምበር ሃገርን ህዝብን ይለምዑ ኣለዉ ብምባል ንህዝቢ ሓቀኛ ዘይኮነ ሓበሬታ ይህባ ብምህላወን ኢዩ። Continue reading

መልሲ ንመደናገሪ ኣዙራዊ መልስታት ስርዓት ኤርትራ

2121ብተወልደበርሃን ገብረ

ክቡራት ተኸታተልቲ ኣስመራ ኦንላይን ዕላማ ዌብ ሳይትና ንተኸታተልትና ንኤርትራውያንን ብኤርትራ ዝግደሱን ቅኑዕ ሓበሬታ ምሃብ እምበር ንፖለቲካዊ ሃልኪ ተባሂሉ ከነሕልፎ እንፍትን ፕሮፖጋንዳ ከም ዘይብልና ክንሕብረኩም ንፈቱ። ንኣንበብትን ተኸታተልትን እዚ ዌብ ሳይት ጉጉይ ሓበሬታ ምሃብ ብስነ-ምግባር ኮነ ብረብሓ ህዝብናን ሃገርናን ቅቡል ኣይኮነን። ንህዝብናን ሃገርናን ዝግባእ’ውን ኣይኮነን። ንዝተባህለ ብምጥምዛዝ ንህዝብን ሃገርን ምድንጋር ዝፍነዉ ሓበሬታታት ውሑዳት ከም ዘይኮኑ ኩላትና እንግንዘቦ ሓቂ ኢዩ። እዚ ምድንጋራት’ዚ ብዘይካ ንፖለቲካዊ ሃልኪ ካልእ ዕላማ ዘለዎ ኣይኮነን። Continue reading

Unfolding News from Home

asmarahutBy The Editor

The European Union Delegation in Asmara via its Facebook page announces that the Eritrean Ministry of Energy and Mines (MoEM) and a UK based SolarCentury Ltd. have signed a contract on 20 January 2017 to supply, install and commission a “solar PV generation system intended for the creation of a Mini Grids (2.25 MW)” for Maidma and Areza towns and surrounding villages. This undertaking “is a first step for a bigger project that will improve the livelihoods (increase income and access to social services: MDGs) of rural towns and villages not connected to the national grid,” the Union added. Continue reading

Care International, Eritrea: Hungry and Out of reach

asmarahut

Another Martin Plaut (Flawed) Type Report by CARE Int’l

By Teweldeberhan Gebre

Recently, Care International (CARE) posted a so called report on hunger under the title “Suffering in Silence: The 10 most under-reported humanitarian crises of 2016”. Care International is a US based ‘humanitarian’ NGO. CARE in this report, ranked “the 10 most under-reported humanitarian crises for the year 2016” around the world. In doing so, CARE used the Meltwater Group monitoring data for ranking the countries included in this report according media coverage of their respective ‘least media attention’ on natural disasters or conflicts in 2016.  In their ranking below is their flawed methodology: Continue reading

ወግዓውነት ቋንቋ ዓረብ ኣብ ኤርትራ

asmarahutብሃብቶም ነጸረ-ኣብ (ወዲ ጎዐይ)

ብመጀመርታ ንኣስመራ-ኦንላይን ብልቢ ከመስግን ይፈቱ፡ ምኽንያቱ ኣነ ክጽሕፍ ዝሕልን ሰብ ኢየ። ይኹን’ምበር ብዘይካ ቋንቋ ትግሪኛ ብኸፊል ካኣ ቋንቋ ትግረ ካልእ ዝመልኮ ቋንቋ የብለይን። ኣስመራ-ኦንላይን ብዘይ ናይ ቋንቋ ገደብ ክንጽሕፍ ስለ ዘፍቀዱ ንተበግሰኦም ምስጋና ይግበኦም እናበልኩ ናብ ኣርእስተይ ክምለስ። Continue reading

Demographic Dividend, Human Capital and Accelerated Economic Growth: Lessons from Asian countries and its implications for Eritrea

asmarahutBy Teweldeberhan Gebre

Part III

6. Accelerated economic growth: East Asian and ‘Asian Tigers’ countries experience

As discussed elsewhere in part II there are two caveats of demographic dividend: first, its benefits are not automatic and second, it is time bounded and occurs once in the history of nations (Mason, 2002, Bloom, et al., 2003). Demographic dividend is greatly responsive to flexible labor markets and prudent macroeconomic policy environment. Continue reading

Demographic Dividend, Human Capital and Accelerated Economic Growth: Lessons from Asian countries and its implications for Eritrea

asmarahutBy Teweldeberhan Gebre

Part II

2. The population vs. economic growth debates

For over a century and half, two positions were held by demographers and economists. The first is by Thomas Robert Malthus and almost two centuries later by Paul Ehrlich (1968) held that population growth similarly threatens economic growth due to the gap between population growth and limited agricultural resources. The second position maintains that population growth can accelerate economic growth provided new technology was introduced in a situation of demographic pressure (Nelson and Phelps, 1966). Continue reading

Eritrea: Beyond the ‘No Forced Returns’ of Migrants Policy?

asmarahutBy Teweldeberhan Gebre

Introduction

Since the ‘no peace, no war’ situation has been set by the inept regime in Ethiopia and its sponsors in the State Department, Eritrea has faced major exodus of its youth. Unfortunately, many have lost their life in the Sahara Desert and the Mediterranean Sea in a bid to cross into Europe for better life, and many became victims of human traffickers in the Sinai Peninsula as well. It is well known that two factors play for the massive migration of Eritreans: the push and pull factors. Some of the push factors that force young Eritreans to flee the homeland include economic hardships, indefinite national service, and human rights violations such as freedom of movements and lack of occupational choices, etc.  There is no misgiving on the push factors that forced Eritreans to leave their homeland. The Eritrean government tried to curve illegal migration through tightening the borders but miserably failed. Other than that, the government did not try other means to stop or curve the mass and illegal migrations and deserves criticism for its fixation of tightened border surveillance for such a long time now.   Continue reading

ንስለ ድኻ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ንዝጭበጥ ቁጠባዊ ለውጢ ንበገስ

asmarahutተወልደብርሃን ገብረ

መእተዊ

ትዝ ይብለኒ። ኣብ መወዳእታ 2005 ኢዩ። ኣብ ሓደ ቤት መስተ ምስ ብዙሓት ብጾት ኮፍ ኢልና ከምቲ ልሙድ ኣስመራ ቢራ እንዳ ሰተና ንዕልለሉ ኣብ ዝነበርና ጊዜ ኢዩ። ሓደ ሰብ ንቓለ-ምልልስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣመልኪቱ ዝበሎ ኢዩ። እዚ ሰብ ኣብ ካልእ ጥርዚ ናይቲ ባር ንበይኑ ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ሰብ ኢዩ። ቃለ-ምልልስ ኩቡር ኣቶ ኢሳያስ ኣብ ዝጀመረሉ ሰራሕተኛ እቲ ቤት መስተ ነቲ ሙዚቃ ደው ብምባል ንኤሪ-ቲቪ ዓው ኣበለታ። ብኸምዚ ዝስዕብ ካኣ ተመላለሱ፡- Continue reading