Skip to content

Recent Articles

11
Feb

ሕንቅል-ሕንቅሊተይ?

2121ብተወልደበርሃን ገብረ

ሓደ መንእሰይ ድብትርና ክመሃር ንጎንደር ከደ። ሕራይ!

እዚ መንእሰይ ን5 ዓመታት ድብትርና ክመሃር ብስድርኡ ተላኢኹ ሓንቲ ማዓልቲ’ውን ትኹን ከይተማሃረ ድሕሪ 5 ዓመታት ንሃገሩ ክምለስ ይውስን። ግርም!

በቲ ወለዱ ዝለኣኽዎ መሰረት ትምህርቱ ብዝግባእ ዘይምክትታሉ ዘተሓሳሰቦ መንእሰይ ዝግባእ ናይ ድብትርና ትምህርቱ ከም ዝተማህረ ከምስል ሓደ ተንኮል መሃዘ። ሃየ! Read more »

10
Feb

President Isaias’ Ghost Roadmap

2121By Teweldeberhan Gebre

Daniel Berhane has posted an article dated January 31, 2017 under the title “President Isaias Afwerki discloses a road map for Eritrea’s future direction”, lovable for its contradictions. “President Isaias Afwerki has outlined a roadmap for Eritrea, while addressing a question regarding the national constitution and strengthening of People’s Front for Democracy and Justice (PFDJ) in an interview conducted with the Eritrean national media,” says Daniel. “The road map will guide the future direction of the country with broader participation of the Eritrean people-putting the reviews of the past and present situations of the country into consideration,” he added. Soon he contradicts when he says “President Isaias said that the process will require answering questions-where we were, where we are and where we are heading?” Of course, Daniel is not responsible for the contradictions. President Isaias does. Read more »

8
Feb

መልሲ ንተ.ተ (ተናኻሲ ተመን)

ብኪዳን ክብሮም ዘምህረት

2121ሰላም መስከረም

ብመጀመርያ ንጕዳይ ሃገርናን ንመነባብሮ ህዝብናን ብዝምልከት ብዘይምስልካይ ትገብሩዎ ዘለኹም  ጻዕሪ አመስግን።

ንቃለመጠይቕ ክቡር ፕረሲደንት እሰያስ ምኽንያት ብምግባር ገለ ደቂ ሃገር ንዝሃቡዎ ንቐፈታ ደገፍቲ መንግስቲኸ  እንታይ ትብሉ ኢልኩም ምሕታትኩም ጽቡቕ እዩ። ንጌጋ ደገፍ ኣየድልዮን እዩ። ኤርትራዊ መንግስቲ ይሕመቕ ይጸብቕ ናይ ኵሉ ህዝቢ ኤርትራ መንግስቲ እዩ። Read more »

8
Feb

“…ናይ ቄሳር ንቄሳር፡ ናይ ኣምላኽ ካኣ ንኣምላኽ ሃቡ”ማቴ. 22፡21 -ቄሳራውያን ኢድኩም ኣርንቡ

2121ተወሳኺ ብኣስመራ ኦንላይን

“ኦርቶዶክሳዊት ቤተ-ክርስቲያን ኣይተኸፋፈለትን ዝተኸፋፈሉ ሰባት ኢዮም” ቀሺ ማርቆስ ደባስ። ብሓቂ ለባም ኣቦ። እቲ ብኣፍልጦ ዘይጎዓዝ ኣማኒ ግን ከም ብሃም ብወረን ሕሹኽሹኽን ዝኸይድ ህዝቢ ኢዩ። እግዚኣብሄር ይብል “ህዝበይ ኣነ ኣምላኽ ምዃነይ ሰኣን ምፍላጦም ይጠፍኡ ኣለዉ። ካህናት ካኣ ኣነ ኣምላኽ ምዃነይ ሰለ ዘይፈለጥኩምኒ ካብ ክህንነትኩም ክስዕረኩም ኢየ። ሕገይ ስለ ዝረሳዕኩም ካኣ ንደቅኹም ከም ካህናት ኣይፈልጦምን ኢየ” ትምቢት ሆሴዕ 4፡6። እዚ መልእኽቲ እግዚኣብሄር ኢዩ። ናይ ሰብ መልእኽቲ ኣይኮነን።

ስለዚ  እምነትኩም ኣብ ኣምላኽ ዘይኮነ ኣብ ቄሳር ወይ ህግደፍ ዝኾንኩም ተኸተልቲ እዚ እምነት ናብ ልብኹም ተመሊስኩም ንእምነትኩም ክትምርምሩን ናብ ኣምላኽኩም ክትምለሱን ንላቦ።  ቃለ-ምሕትት ኣቦና ቀሺ ማርቆስ ደባስ ብቴምቦ ኣፍሪክ ቲቪ ንምስማዕ  ቀዳማይ ክፋልን ካላኣይ ክፋል እንሆ። 

 

8
Feb

ሙሁራዊ ዳህሳስ ቃለ-መጠይቕ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወቂ-ብርዲዮ ኣሰና-1ይን 2ይን ክፋላት

2121ተወሳኺ ብኣስመራ ኦንላይን

ኣዳላዊ ራዲዮ ኣሰና ኣማኑኤል ኢያሱ ንቃለ-መጠይቕ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣመልኪቱ ን4 ምሁራት ኤርትራውያን ማለት ዶ/ር ገብረመስቀል ሃብተዮናስ፡ ኣቶ ኖኢል መድሃኔ፡ ዶ/ር ተ/ማሪያም ማሓሪን ኣቶ ተ/ኣለም ኣርኣያን ኣዘራሪቡ። ኣብ ጭቡጣት ጉዳይ ሃገርን ህዝብን ተበጊሱ ከምዚ ዓይነት መኣዲ ምድላዉ ኣገዳስን እዋናዉን ኢዩ። ካልእ ዘልዓሎም ሕቶታትን ኣተኣላለያ ክትዕን ዝነኣድ ነይሩ። ብወገን ተንተንቲ ኣዝዩ ዝነኣድ መልስታትን ትንተናታትን ነይሩ። እዚ ክተባባዕን ቀጻልነት ክህልዎን ኣስመራ ኦንላይን ተታባብዕ።

2ይ ክፋል ንምስማዕ ኣብዚ ጠውቕ

1ይ ክፋል ንምስማዕ ኣብዚ ጠውቕ!

6
Feb

መልሲ ንመደናገሪ ኣዙራዊ መልስታት ስርዓት ኤርትራ

2121ብተወልደበርሃን ገብረ

ክቡራት ተኸታተልቲ ኣስመራ ኦንላይን ዕላማ ዌብ ሳይትና ንተኸታተልትና ንኤርትራውያንን ብኤርትራ ዝግደሱን ቅኑዕ ሓበሬታ ምሃብ እምበር ንፖለቲካዊ ሃልኪ ተባሂሉ ከነሕልፎ እንፍትን ፕሮፖጋንዳ ከም ዘይብልና ክንሕብረኩም ንፈቱ። ንኣንበብትን ተኸታተልትን እዚ ዌብ ሳይት ጉጉይ ሓበሬታ ምሃብ ብስነ-ምግባር ኮነ ብረብሓ ህዝብናን ሃገርናን ቅቡል ኣይኮነን። ንህዝብናን ሃገርናን ዝግባእ’ውን ኣይኮነን። ንዝተባህለ ብምጥምዛዝ ንህዝብን ሃገርን ምድንጋር ዝፍነዉ ሓበሬታታት ውሑዳት ከም ዘይኮኑ ኩላትና እንግንዘቦ ሓቂ ኢዩ። እዚ ምድንጋራት’ዚ ብዘይካ ንፖለቲካዊ ሃልኪ ካልእ ዕላማ ዘለዎ ኣይኮነን። Read more »

4
Feb

መደብ ሓቅን ብጋህድን ካብ ስደት ቍ. 15 -ገምጋም ቃለ-መሕትት ፕረዚደንት ኢሳያስ

asmarahutኣዳላዊ ተወልደብርሃን ገብረ

ኣወሃሃድን  ኣንባብን ቀለታ ኪዳነ

ክቡራትን ክቡራንን ከመይ ቀኒኹም?

ኣብዚ  ዝሓለፍናዮ  ወርሒ መወዳእታ ማለት ጥሪ 27ተን 28ተን  2017 ፕረሲደንት ኢሳያስ  ንዅነታት ሃገርን ህዝብን ኣመልኪቱ ቃለ መጠይቕ ከም ዝገበረ ዝዝከር ኢዩ። ነዚ ብዝምልከት ርእይቶናን ጸብጻብናን ኣብ ዝሓለፈ መደብ ብጋህዲ ኣብ ስደት ቍ. 14 ከም ዝገለጽናዮ እውን ዘይርሳዕ ኢዩ። Read more »

27
Jan

Unfolding News from Home

asmarahutBy The Editor

The European Union Delegation in Asmara via its Facebook page announces that the Eritrean Ministry of Energy and Mines (MoEM) and a UK based SolarCentury Ltd. have signed a contract on 20 January 2017 to supply, install and commission a “solar PV generation system intended for the creation of a Mini Grids (2.25 MW)” for Maidma and Areza towns and surrounding villages. This undertaking “is a first step for a bigger project that will improve the livelihoods (increase income and access to social services: MDGs) of rural towns and villages not connected to the national grid,” the Union added. Read more »

26
Jan

“ዓዲ እገለ ጽሩይ ዝስተ ማይ ተጠቃሚት ኮይና፡ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ኮይኑ ዝጸንሓ ቀረብ ጽሩይ ማይ ክጽገን መተሓሳሰቢ ቀሪቡ”

eritrea-solar-power-water-access-hlብተወልደብርሃን ገብረ

ካብ ዜናንታት መራኸቢ ኤርትራ

ወየዳኣ ነቐፌታ ከም ቁሪ ዝፍራሕ ኮይኑ’ምበር “ጽሩይ ዝስተ ማይ ንዓዲ እገለ ኣቲላ ኣብ ዓዲ እገለ ተደጊሙ” ዝብልን ኣብ ኣኼባታት ድማ ብኣንጻሩ “ካብ ጥቅሚ ወጻኢ ዝኾኑ ኣገልግሎት ጽሩይ ዝስተ ማይ ዓድታት ንኽጽገን ክሕሰበሉ” ዝብሉ ዜናታት ኣብ መራኸቢ ብዙሓት ኤርትራ ዝተለምደ ድምጺ ኢዩ። እቲ ዘገረም “ክሕሰበሉ ኣለዎ” ዝብሉ ባዕሎም እቶም ኣማሓደርቲ ዝባሃሉ ኢዮም። ካብ ኣማሓደርቲ ሓሊፉ መን’ዩ ክሓስበሉ ዘለዎ ዘስደምም ጉዳይ ኢዩ። ኣብ ኣዋርሕ ዝግበር ኣኼባ ተጸቢኻ ነዚ ዘየላቡ ጉዳይ መፍትሒ ምጽባይ ክንዮ ብልሹው ምሕደራ እንታይ ምኽንያት ክዋሃቦ ከም ዝኽእል ኣይንፈልጥን። ማይ ኣይኮነን ንዓመታት ወይ ኣዋርሕ ንሳዓታት ወይ ደቓይቕ ምጽባይውን ማዕረ ክንደይ ከቢድ ምኳኑ ኣብ ሕቶ ዝኣቱ ኣይኮነን። Read more »

22
Jan

Labtech wins key UAE, Eritrea supply contracts

logo-up-shBy TradeArabia News Service

Labtech, a leading player in design, manufacturing, installation and commissioning of laboratory furniture and a part of Masharie, a subsidiary of Dubai Investments, has won projects worth Dh11 million ($3 million) in the UAE and Eritrea to supply and installation of laboratory furniture and fire-rated doors. Read more »