መንዩ ዝዓበደ-ተስፋልደት’ዶ ካለኦት ሸያባት?

ብቀለታ ኪዳነ ብዙሕ ክትፈልጥን ክትምሃርን ጽቡቕ እንድዩ ኣቐዲመ በቲ መስከረም ብዛዕባ ሃገርናን ህዝብናን መን እንታይ  ይብል እንታይ ይሓስብ ንጽሓፍትን ዝተፈላለየ ወሃብቲ ርእይቶታትን ብምርኻብ ዝገበሮ ዘሎ ዓቢ ኣበርክቶ ኤመስግኖ።

መንዩ ሰብ መንዩ እንስሳ ርእይቶይ ኣብ ጽሑፍ ግርማይ የማነ

ኣሕፈሮም ብእምነት መንዩ ሰብ መንዩ እንስሳ ብዝብል ኣርእስቲ ግርማይ የማነ  ዝተባህለ ሰብ ንዝጽሓፎ ጽሑፍ መስከረም ከም ሓደ ዓቢ ቍምነገር ዘለዎ ኣርእስቲ ገሩ ኣብ ወብሳይቱ ለጢፉዎ ርእየ  ኣዝዩ ገሪሙኒ። መንዩ ሰብ መንዩ እንስሳ ክፈልጥን ክፈላልን ዘይክእል ሰብ እንተልዩ ከኣ  እዚ ዝኽተል ርእይቶይ ክሕግዞ ተስፋ እገብር።

ብተወልደብርሃን ገብረ መእተዊ ኤርትራን ህዝባን ብኽልተ ተጋራጨውቲ ሓይልታት ኣብ ትሕቲ ዘይፍትሓውን ዘይሞራላውን እገዳታት ይሳቐዩ ምህላዎም ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ ኢዩ። ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ነዊሕ ሓርጎጽጎጽ ካብ 2005 ንድሓር ብመንግስቲ ኤርትራ ቁጠባዊ እገዳ ክጻዓኖ እንከሎ ካብ 2009 ንድሓር ድማ ብኣሜርካ/ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊኡ ወትሃደራዊ እገዳ ተነቢሩሉ ጸኒሑን ኣሎን። ምስ ምንዋሕ ጊዜ እዞም እገዳታት ፈጢሮሞ ዘሎዉ ቁጠባውን…

ሂወት ደቂ ሃገር ዘየገደሶ መራሒ፡ ገንዘብን ሃብትን ሃገርን ህዝብን ከገድሶ ኣይንጽበን

ቅሉዕ መልእኽቲ ንኣቶ ተወልደብርሃን ገብረ ብቀለታ ኪዳነ ሃገር  ገንዘባ ጥራሕ ዘይኮነ ህዝባ  እውን ዝስደድ ተሰዲዱ ዝእሰር ትኣሲሩ  ተጸንቂቑ ብዘይካቶም  ነንሓድሕዶም እናትሓላልዉ ንዓኡ ክሕልዉዎ ባዕሉ ኣብ ሰራዊት ሒዙዎም  ዘሎ እቲ  ካልእ ኣብ ሃገር ተሪፉ ዘሎ ኣረጊትን ቆልዓ ሰበይትን ኣዝዩ ውሑድን ኢዩ። ንሱ ከኣ ዶባት ጥሒሱ ክሃድም ዓቕሚ ዘይብሉ ከምኡ’ውን ብሊብያን ስሃራን ገሩ ክስደድ  ንርእሱ ዝመዘናን  ክእለት…

ትፈልጡ’ዶ ሃገርና ቢሊዮናት ዶላራት ኣብ ዓመት ከም ትሕሰም? ካብ መንን ስለምንታይን?

ብተወልደብርሃን ገብረ ሎሚ ቅነ ሓደ ሰብ ኢመይል ሊኡኹለይ ነይሩ። ንሱ – “መንግስቲ ኤርትራ ወፍሪ ኣየተባብዕን ኢዩ ትብል’ሲ እዘን ኣብ ዕደና ዘውፍራ ዘሎዋ’ኸ ኣይሰማዕካን ዲኻ?” ኢሉ ይሓተኒ። መልሲ ስለ ዘይሃብኩዎ “እንታይ ዳኣ ኣጽቂጥካ መልሲ’ባ ሃበኒ?” ክብል ደጊሙ ጽሒፉለይ። ካብ ምስኡ ምሳኹም ክዛተየሉ ስለ ዝመረጽኩ ግና ተጸበየኒ ኢለ መሊሰሉ ይብለኩም። ብሕትኡ ኣይተገረምኩን። ምኽንያቱ ሰይጣን ስርሑ ናብ ጎይታ…

ሚኒስተራትና ምምሕዳራ’ውን ባጀታ’ውን ስልጣን የብሎምን፡- መልሲ ንመስከረም

ብተወልደብርሃን ገብረ ሀ) መእተዊ መጀመርያ ብዛዕባ ፍልልያት መንግስትን ሃገርን (ማለት ደውላ) ከብርህ ባህ ይብለኒ። ምኽንያቱ ንብዙሓት ዜጋታት ካብ ዘጋጊ ነገር ፍልልያት እዞም ሓደ ዝመስሉ ግን ካኣ በበይኖም ቃላት ስለ ዝኾኑ። እቲ ሃገር ወይ ደውላ ዝብል ኣምር (1) ብኣህጉራዊ ዉዑላት ዝፍለጥ መሬታዊ ግዝኣት ወይ ሓድነት (2) ህዝቢ (3) ልኣላውነትን (4) መንግስትን ዝብሉ ቃላትን ኣምራትን ኣለዉዎ። ስለዚ…

ንኽንፈላልዮም’ኮ ሓርበተና – መንዩ መንግስቲ ዞባታት? መንዩ’ኸ ባይቶ ዞባ? – ኩሎም ለበዋታት የሕልፉ- ግን ንመን?

ብተወልደብርሃን ገብረ ብመሰረት ናይ 4 መጋቢት ፈነወ ዜና ኢሪ-ቲቪ ዞባ ባይቶ ደቡብ ኣብ ትሕቲ “ምዕቃብ ባህሪያዊ ጸጋታትና እምነ-ኩርናዕ ምዕባሌና” ዝብል ቴማ መበል 16 ስሩዕ ኣኼቡኡ ብ2 መጋቢት 2017 ኣሰላሲሉ ይባሃል ኣሎ።